Topplogo Mustekdagene 2011

Logo, musikkteknologidagene 2011

Lydhørt

Musikkteknologidagene 2011

Lydhørt

Musikkteknologidagene er et årlig møtested for alle som arbeider innenfor fagfeltet musikkteknologi, og inkluderer representanter for undervisningsinstitusjoner, kunstnere, utøvere, forskere, produksjonsmiljøer, studenter og andre interesserte. Begrepet musikkteknologi innbefatter i denne sammenheng ulike former for teknologi anvendt i musikk og musikkforskning, samt den kunstneriske anvendelsen av dem.


Mustekdagene 2011

Institutt for musikk, musikkteknologi, NTNU ønsket velkommen til Trondheim og Musikkteknologidagene 2011.  Arrangementet ble avviklet 19.–21. oktober på Rockheim – det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock.

Programmet i 2011 inkluderte mer enn 20 presentasjoner av musikkteknologiske tema, inkludert keynote-presentasjoner av Natasha Barrett, Gary Bromham og Simon Emmerson. I tillegg kom konserter på kveldstid. Som en ekstra bonus ble to arrangementer føyd til: Fredag 21.oktober avviklet Trond Engum sin stipendiatkonsert, og lørdag 22.oktober ble det arrangert konsert i samarbeid med Klubb Kanin og TEKS.


Overordnet tema for Musikkteknologidagene 2011 var:

LYDHØRT – musikkteknologi og formidling

Innenfor dette kunne man trekke fram en rekke mulige kontekster for diskusjon av musikkteknologi, både i forhold til teknologiske løsninger, praksis og media:

  • Live framføring
  • Sosiale medier og nye distribusjonskanaler
  • Nye mobile plattformer
  • Museumsformidling
  • Installasjoner i det offentlige rom
  • Pedagogikk

Program for Musikkteknologidagene 2011

Musikkteknologidagene 2011 i Trondheim inneholdt et bredt program av presentasjoner, demonstrasjoner og konserter:


Program for Musikkteknologidagene 2011

10:00 - 16:00   Presentasjoner

10:00   Registrering og kaffe

11:00   Velkommen
             Sigurd Saue, studieleder Musikkteknologi ved NTNU

11:15   Svein Berge: "Harpex"

11:45   Natasha Barrett (keynote): "Ambisonics, spatial ontology and invisible music"

12:45   Lunsj

Presentasjoner: Musikkteknologi og skoleelever

13:45   Håkon Kvidal: "Musikk på nettbrett"

14:15   Sigrid Jordal Havre: "Play to learn"

14:45   Kaffe

Presentasjoner: Musikkteknologi for barn

15:00   Maja Bugge: "Usynlig - scenisk lydvandring for barn"

15:30   Claus Sohn Andersen: "Resirkulator"
 

16:00   Omvisning Rockheim


18:00   Middag


20:00   Konsert

Konserten er åpen for alle. Gratis inngang.

09:00 - 16:00   Presentasjoner

09:00   Gary Bromham (keynote): "Man in the machine or machine in the man - the ever changing role of music technology in popular music culture"

10:00   Gary Hoffman: "Bringing music back to music technology"

10:30   Kaffe

Presentasjoner: Undervisning

10:45   Gunnar Ternhag: "Begreppsbilding i undervisningsämnet musikproduktion"

11:15   Andrew Scott: "Listening, learning & teaching"

11:45   Øyvind Brandtsegg: "Gehørbasert DSP"

12:15   Lunsj

Presentasjoner: Installasjoner/soundscape

13:15   Ola Nordal: "Arne Nordheims Ode til lyset"

13:45   Tor Halmrast: "Pass for ørene ... ørene lukkes"

14:15   Jøran Rudi: "Questioning the authentic - soundscapes as social constructs"

14:45   Kaffe

Presentasjoner: Konsertopplevelse

15:00   Hans T. Zeiner-Henriksen: "Musikkteknologi som autentisitetsmarkør"

15:30   Andreas Bergsland / Tone Åse: "Stemmemøter"

16:00   Slutt presentasjoner

20:00   Konsert

Konserten er åpen for alle. Gratis inngang.

09:00 - 16:00   Presentasjoner

09:00   Simon Emmerson (keynote): "What is live about electronic music?"

10:00   Alex Gunia: "Live electronics / 300 acting spaces"

10:30   Kaffe

Presentasjoner: Digitale instrumenter

10:45   Gerhard Steinke: "The Subharchord Story"

11:15   Øyvind Brandtsegg: "Hadron"

11:45   Notto J W Thelle: "Making Sensors Make Sense: challenges in the development of digital musical instruments"

12:15   Lunsj

Presentasjoner

13:15   Anne Danielsen: "Samspillet mellom live-musikk og digitale musikktjenester"

13:45   Mats Claesson: "The Kjell-Tore project"

14:15   Arnfinn Killingtveit: "Undervannshode"

14:45   Kaffe

15:00   Diskusjon / avrunding

16:00   Slutt

 

21:00   Stipendiatkonsert

Trond Engum er stipendiat ved stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Han avvikler sin stipendiatkonsert på Rockheim i forlengelse av Musikkteknologidagene.

Konserten er åpen for alle. Gratis inngang.

19:00   Klubb Kanin presenterer

Den japanske noiselegenden KK NULL og multikunstneren JULIEN OTTAVI er på Europa turné sammen medVJ og kunstner GISLE FRØYSLAND.

Oslobaserte CLOUDBUILDER åpner kvelden!

Konserten er åpen for alle. GRATIS INNGANG!

person-portlet

Kontakt