Kunstnerisk utviklingsarbeid

Institutt for musikk

Kunstnerisk utviklingsarbeid

""

Om

Kunstnerisk fagansatte ved Institutt for musikk driver utøvende og skapende virksomhet. Både i kvalitet og kvantitet gjør instituttet seg gjeldende i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Brorparten av det kunstneriske utviklingsarbeidet er knyttet til framføringsrelaterte problemstillinger. Det omhandler både raffinering av eksisterende praksis og utvikling av nye former for musikalsk framføring. Dels kan disse være relatert til utvikling av nye instrumenter og teknologier, men også innenfor mer tradisjonelt genrebaserte uttrykk. Arbeidet innebærer ofte tverrfaglige spørsmål som naturlig knytter opp mot andre disipliner både innenfor humaniora og NTNUs mer teknisk relaterte fagfelt.

Flere ansatte ved instituttet er dessuten kunstnerisk ledere for ulike festivaler som Trondheim jazzfestival, Stangvikfestivalen, Kyrkjehola kulturbeite, Vårsøgfestivalen og andre.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Institutt for musikk kan deles inn kategoriene klassisk musikkutøving, improvisasjonsmusikk, musikkteknologi og komponering, samt i ulike kombinasjoner av disse.

Grupper innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid

Grupper innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid

Instituttets utøvere av klassisk sang og instrumentalmusikk bidrar til videreutvikling og forvaltning av den klassiske musikktradisjonen, fra tidligmusikk fram til samtidsmusikken. IM ansatte spiller hvert år flere hundretalls konserter, og deltar på lokale, nasjonale og internasjonale festivaler. IM-ansatte står for en rekke plateinnspillinger som solister, ensemblemusikere og ensembleledere.

Eksempler på klassisk musikkutøving som FoU:

Øyvind Gimse, cellist og kunstnerisk leder for TrondheimSolistene (TS) siden 2002. Gimse har med TS gjennomført en formidabel rekke med konserter, turneer og plateinnspillinger, blant annet med stjernefiolinisten Anne-Sophie Mutter. Aktiviteten er stor internasjonalt. Flere av innspillingene med TS har fått Spellemannsprisen og er nominert til Grammy Award.

Marianne Thorsen, fiolinist og musikalsk leder av Nash Ensemble. Thorsen er aktiv som solist og kammermusiker nasjonalt og internasjonalt, med en imponerende rekke konserter, turneer og plateinnspillinger.

Improvisasjonsmiljøet ved Institutt for musikk er stort og allsidig. Ved jazzlinja finner vi flere anerkjente improviserende og skapende musikere som kombinerer utøving med komposisjon.

Eksempler på improvisasjon som FoU:

Eirik Hegdal, jazzsaxofonist og komponist, kunstnerisk leder for Trondheim Jazz Orchestra (TJO) i over 10 år. Hegdal har gjennomført en rekke prosjekter, turneer og plateinnspillinger med TJO, og han har skrevet flere verker som kombinerer improviserende musikere med klassisk skolerte musikere. Se også innlegg om Hegdals forskningskonsert.

Eldbjørg Raknes er vokalist og improviserende musiker. Raknes videreutvikler også improvisasjon til utforskende bruk av elektronikk.

Ensemblet T-EMP videreutvikler ensembleimprovisasjon i en elektroakustisk setting. T-EMP består av ansatte fra fagområdene musikkteknologi, utøvende og musikkvitenskap ved Institutt for musikk.

Instituttet huser flere komponister som er produktive innen ulike sjangre som samtidsmusikk, vokalmusikk, jazzkomposisjoner, oratorier, opera, kammermusikk, teatermusikk, spelmusikk med mer.

Eksempler på komposisjon som FoU:

Trygve Brøske har komponert teatermusikk for blant annet Trøndelag Teater, samtidsmusikk for Trondheim Sinfonietta, Geirfuglens død til Norsk komponistforenings 100-årsjubileum og bloggeminiopera for Trondheim kammermusikkfestival.

Ståle Kleiberg har komponert store musikkdramatiske verker som David og Bathsheba (nominert til Grammy Award i 2013), og Reqiem for nazismens og senere terrorismens ofre. Mange av verkene er innspilt på anerkjente selskap og er nominert til priser.

Den syriske komponisten Zaid Jabri tilbrakte studieåret 2017-18 som huskomponist ved NTNUs Institutt for musikk, og returnerer for å gjennomføre den andre halvparten av oppholdet i 2019-20. Gjennom en fremragende karriere har han favnet en vid verden både geografisk og faglig, fra oppveksten i en progressiv kunstnerfamilie i Damaskus, via komposisjonsstudier i Polen – der han tok mastergrad i komposisjon under Zbigniew Bujarski og doktorgrad under Krzysztof Penderecki – til prestisjefylte bestillingsverk, arbeidsopphold og forelesningsoppdrag i Polen, Tyrkia, Tyskland, Hellas, Ukraina, Canada, USA, og andre steder.

Amerikansk-nederlandske Ellen Lindquist er vår nåværende huskomponist på institutt for musikk. Hennes komposisjoner har blitt fremført over hele verden. Hun finner inspirasjon i oppdagelsen av unike lyd-verdener og gjennom samarbeidet med andre kunstneriske felt, som dans, teater, poesi, performance og devised music theatre. Se dokumentaren om Ellens verk Mantra i vår blogg.

Miljøet ved NTNU Musikkteknologi har framføringsteknologi som satsingsområde. Vi tenker da på framføring i vid forstand, som noe som inkluderer alt fra konsertframføring og studioarbeid til lydkunst og internettsamspill. Musikkteknologi jobber i stor grad tverrfaglig, og har generelt mye aktivitet innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid. Flere av våre fagansatte kombinerer kunstnerisk virksomhet med anvendelse og utvikling av teknologi. Vi har også hatt flere stipendiater innenfor Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), bl.a. Tone Åse, Trond Engum, Daniel Formo og Hilmar Thordarson.

Eksempler på musikkteknologi som kunstnerisk FoU:

I prosjektet Cross adaptive processing as musical intervention utvikles ny teknologi for å la lydlige parametere fra musikere i samspill brukes til å styre medspilleres prosessering. Prosjektet har utforsket hvordan denne teknologien påvirker samspill og improvisasjon på ulike måter.

Ensemblet T-EMP videreutvikler ensembleimprovisasjon i en elektroakustisk setting. T-EMP består av ansatte fra fagområdene musikkteknologi, utøvende og musikkvitenskap ved Institutt for musikk.

VIBRA-prosjektet utforsker måter å knytte dansebevegelser til musikk og videoprojeksjoner i rom gjennom sensorteknologi.

Stipendiater

Gjennomførte kunststipendiater fra Institutt for musikk

Andreas Aase, Daniel Buner Formo, Hilmar Thordarson, Marianne Baudouin Lie, Mattis Kleppen, Michael Duch, Tone Åse, Trond Engum og Øyvind Brandtsegg.

 


person-portlet

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Doktorgrad

Doktorpromosjon

Det finnes et eget tverrfakultært doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid ved NTNU.


Ph.d.-programmet for estetiske fag er NTNU og Institutt for musikks ordinære ph.d.-program.


Kontakt for doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Institutt for musikk: Michael Duch

Det humanistiske fakultets side om doktorgradsutdanning.

 

Mini calevent portlet

Kalender

Utgivelser og publikasjoner

TrondheimSolistene

TrondheimSolistene

YouTube: Øyvind Gimse og TrondheimSolistenes innspilling av REFLECTIONS sommeren 2015.


Eldbjørg Raknes

Eldbjørg Raknes & Oscar Grönberg

YouTube: Eldbjørg Raknes og Oscar Grönberg, JazzExpo på Dokkhuset, Trondheim 18. november 2015.


Nash Ensemble

Nash Ensemble

YouTube: Brahms med Marianne Thorsen og Nash Ensemble, Trondheim 25. september 2015.


T-EMP

Ensemblet T-EMP

Vimeo: T-EMP med gjester, Rockheim i Trondheim 29. august 2012.


Trondheim Jazz Orchestra

Trondheim Jazz Orchestra

YouTube: Trondheim Jazz Orchestra, Eirik Hegdal og Joshua Redman, Live in Sevilla 29. mars 2016.


Trygve Brøske

Oslo Kammerakademi

Vimeo: Oslo Kammerakademi med Trygve Brøskes politiske satire «G8», 2016.


Instrument og utstyr

Instrument og utstyr som brukes ved instituttet.

Musikkbiblioteket er tett tilknyttet instituttet.

Universitetsbibliotekets fagside for musikk.

Forskningsrelatert: 
NordForskNOTAMAECNorges Forskningsråd