Institutt for musikk

Kunstnerisk utviklingsarbeid

""

Kunstnerisk fagansatte ved Institutt for musikk driver utøvende og skapende virksomhet. Både i kvalitet og kvantitet gjør instituttet seg gjeldende i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Brorparten av det kunstneriske utviklingsarbeidet er knyttet til fagområdet utøvende musikk, men også ansatte ved områdene musikkteknologi og musikkvitenskap driver utøvende og skapende kunstnerisk utviklingsarbeid.

Flere ansatte ved instituttet er dessuten kunstnerisk ledere for ulike festivaler som Trondheim jazzfestival, Stangvikfestivalen, Kyrkjehola kulturbeite, Vårsøgfestivalen og andre.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Institutt for musikk fordeler seg på kategoriene klassisk musikkutøving, improvisasjonsmusikk og komponering, samt i ulike kombinasjoner av disse.


Klassisk utøving

Instituttets utøvere av klassisk sang og instrumentalmusikk bidrar til videreutvikling og forvaltning av den klassiske musikktradisjonen, fra tidligmusikk fram til samtidsmusikken. IM ansatte spiller hvert år flere hundretalls konserter, og deltar på lokale, nasjonale og internasjonale festivaler. IM-ansatte står for en rekke plateinnspillinger som solister, ensemblemusikere og ensembleledere.

Eksempler på klassisk musikkutøving som FoU:

Øyvind Gimse, cellist og kunstnerisk leder for TrondheimSolistene (TS) siden 2002. Gimse har med TS gjennomført en formidabel rekke med konserter, turneer og plateinnspillinger, blant annet med stjernefiolinisten Anne-Sophie Mutter. Aktiviteten er stor internasjonalt. Flere av innspillingene med TS har fått Spellemannsprisen og er nominert til Grammy Award.

Marianne Thorsen, fiolinist og musikalsk leder av Nash Ensemble. Thorsen er aktiv som solist og kammermusiker nasjonalt og internasjonalt, med en imponerende rekke konserter, turneer og plateinnspillinger.


Improvisasjon

Improvisasjonsmiljøet ved Institutt for musikk er stort og allsidig. Ved jazzlinja finner vi flere anerkjente improviserende og skapende musikere som kombinerer utøving med komposisjon.

Eksempler på improvisasjon som FoU:

Eirik Hegdal, jazzsaxofonist og komponist, kunstnerisk leder for Trondheim Jazz Orchestra (TJO) i over 10 år. Hegdal har gjennomført en rekke prosjekter, turneer og plateinnspillinger med TJO, og han har skrevet flere verker som kombinerer improviserende musikere med klassisk skolerte musikere.

Eldbjørg Raknes er vokalist og improviserende musiker. Raknes videreutvikler også improvisasjon til utforskende bruk av elektronikk.

Ensemblet T-EMP videreutvikler ensembleimprovisasjon i en elektroakustisk setting. T-EMP består av ansatte fra fagområdene musikkteknologi, utøvende og musikkvitenskap ved Institutt for musikk.


Skapende virksomhet, komposisjon

Instituttet huser flere komponister som er produktive innen ulike sjangre som samtidsmusikk, vokalmusikk, jazzkomposisjoner, oratorier, opera, kammermusikk, teatermusikk, spelmusikk med mer.

Eksempler på komposisjon som FoU:

Trygve Brøske har komponert teatermusikk for blant annet Trøndelag Teater, samtidsmusikk for Trondheim Sinfonietta og Trondheim Symfoniorkester og bloggeminiopera for Trondheim kammermusikkfestival.

Ståle Kleiberg har komponert store musikkdramatiske verker som David og Bathsheba (nominert til Grammy Award i 2013), og Reqiem for nazismens og senere terrorismens ofre. Mange av verkene er innspilt på anerkjente selskap og er nominert til priser.

 

Faglig kontakt

Administrativ kontakt

Kalender

Utgivelser og publikasjoner

Søk i forskningsdatabasen Cristin.

Utgivelser og publikasjoner hvor instituttet medvirker omfatter bøker, artikler og kronikker, CD-utgivelser og noter.

Masteroppgaver ved Institutt for musikk.

Doktorgrad

DoktorpromosjonStipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene og organisert som doktorgradsprogrammer. Programmet skal sikre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå og føre fram til kompetanse som førsteamanuensis. Stipendprogrammet er blant de første innen dette feltet i Europa.

Institutt for musikk har for tiden følgende inne på stipendiatprogrammet:

Daniel Formo, Hilmar Thordarson, Marianne Baudouin Lie, Stian Voldseth Westerhus, Espen Aalberg og Håkon Magnar Skogstad

Gjennomførte stipendiater i programmet ved instituttet:
Øyvind Brandsegg, Andreas Aase, Michael Duch, Trond Engum, Tone Åse og Mattis Kleppen.

Etter at den nye forskriften om ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet i 2018, vil det nasjonale stipendprogrammet avsluttes i nåværende form og videreføres som forskerskole, mens institusjonene selv vil opprette programmer for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Mer informasjon om det nye programmet ved NTNU vil bli offentliggjort så snart dette er tilgjengelig.


Ph.d.-programmet for estetiske fag er NTNU og Institutt for musikks ordinære ph.d.-program.


Kontakt ved Institutt for musikk: Tone ÅseDet humanistiske fakultet om doktorgradsutdanning.

TrondheimSolistene

YouTube: Øyvind Gimse og TrondheimSolistenes innspilling av REFLECTIONS sommeren 2015.


Eldbjørg Raknes & Oscar Grönberg

YouTube: Eldbjørg Raknes og Oscar Grönberg, JazzExpo på Dokkhuset, Trondheim 18. november 2015.


Nash Ensemble

YouTube: Brahms med Marianne Thorsen og Nash Ensemble, Trondheim 25. september 2015.


Ensemblet T-EMP

Vimeo: T-EMP med gjester, Rockheim i Trondheim 29. august 2012.


Trondheim Jazz Orchestra

YouTube: Trondheim Jazz Orchestra, Eirik Hegdal og Joshua Redman, Live in Sevilla 29. mars 2016.


Oslo Kammerakademi

Vimeo: Oslo Kammerakademi med Trygve Brøskes politiske satire «G8», 2016.


Instrument og utstyr som brukes ved instituttet.

Musikkbiblioteket er tett tilknyttet instituttet.

Universitetsbibliotekets fagside for musikk.

Forskningsrelatert: 
NordForskNOTAMAECNorges Forskningsråd