Institutt for musikk

Kontaktinformasjon

Åpningstider

Ekspedisjonen i Olavskvartalet (6.etasje) er åpen mandag–fredag 9.00–14.00.


Besøks- og leveranseadresser

Instituttekspedisjon, utøvende musikkutdanning og musikkteknologi

Olavskvartalet, 6. etasje, Trondheim sentrum.

Musikkvitenskap

Universitetssenteret på Dragvoll. Bygg 2, nivå 4, rom 2403-7 for administrasjon.

Dansevitenskap

Dragvoll Idrettssenter, 4. etasje, fløy B. Loholt allé 81


Utfyllende kontaktinformasjon

Instituttets ekspedisjon, telefon: 73 59 73 00
Instituttets e-postmottak: musikk@hf.ntnu.no
Spørsmål om opptak til studiene kan stilles på musikk-opptaksinfo@hf.ntnu.no
E-post internasjonal kontakt: music@hf.ntnu.no

Vaktmester Olavskvartalet: 73 59 73 12 / mobil 91 89 74 95
Kantine Olavskvartalet: 73 59 73 16

For musikkbiblioteket i Olavskvartalet, se bibliotekets egne nettsider.

Ansatte ved institutt for musikk

Utøvende musikk,  musikkteknologi og musikkvitenskap

Kontaktpersoner for studiene
Spørsmål om opptak til studiene kan stilles på opptak@musikk.ntnu.no

Dansevitenskap

Kontaktpersoner for studiene, e-post: dansevitskap@hf.ntnu.no.
Se også Stiftinga for folkemusikk og folkedans' egne nettsider

Student spiller flygel. Foto.