Historikk

Institutt for musikk

Historikk

Institutt for musikk ble opprettet 1. september 2002 ved en sammenslåing av Musikkvitenskapelig institutt og Musikkonservatoriet i Trondheim. Musikkvitenskapelig institutt ble opprettet i 1962 som en del av Norges Lærerhøgskole. Musikkonservatoriet ble opprettet i 1911 som Trondhjems musikskole. Denne private musikkskole ble i 1973 delt opp i Trondheim kommunale musikkskole og Trøndelag musikkonservatorium. Etter et kort opphold i Høgskolen i Sør-Trøndelag ble konservatoriet, nå under navnet Musikkonservatoriet i Trondheim, innlemmet i NTNU ved oppstarten i 1996.

Program for dansevitenskap ble initiert av Stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) i 1989 ved hjelp av ekstern finansiering, og som en del av Musikkvitenskapelig institutt sin portefølgje. Rff ble opprettet i 1972–73  av daværende Kirke- og undervisningsdepartementet – først som en forsøksordning under Norsk kulturråd. Programmet blir fortsatt drevet i samarbeid mellom det som nå heter Stiftinga for folkemusikk og folkedans, og instituttet.

Lokalisering

Instituttet har lokaler i Universitetssenteret på Dragvoll og i og rundt Olavskvartalet, Trondheims konserthus, i sentrum av byen.

På Dragvoll er de musikkvitenskapelige studiene i bygg 2, nivå 4. Der disponerer instituttet undervisningslokaler med blant annet øverom for studenter, lytterom og et lydstudio. På Dragvoll har vi også en datasal med musikkprogramvare som brukes som studentarbeidsplass og i undervisningen. Dansestudiene foregår i samarbeid med Stiftinga for folkemusikk og folkedans som har lokaler i Idrettsbygget på Dragvoll.

I Olavskvartalet holder den utøvende musikkutdanningen til (tidligere Musikkonservatoriet i Trondheim), der er vi samlokalisert med kulturskolen og symfoniorkesteret. Her disponerer instituttet to konsertsaler, lydstudio, store og små undervisningsrom, bibliotek og øverom. Den største delen av instituttets administrasjon er også plassert her. Studiet i musikkteknologi har egne lokaler rett ved siden av, i Fjordgata 1, der vi har lydstudio og andre lydlaboratorier samt undervisningsrom og datasal.

Kontakt

Kontakt