Institutt for musikk - for studenter

– og andre interesserte

Vrimledag, Dragvoll, høsten 2008, Foto. Her finner du generell informasjon til studenter ved Institutt for musikk. Når den nye internweben for studenter er startet opp vil det bli en annen ordning på denne informasjonen.

Informasjon til nytte for studenter ved alle program: Viktige datoer, Eksamen, Reglement og forskrifter, Skjemabank, Det humanistiske fakultets sider, Orientering om juks til eksamen, Oversikt over emner ved NTNU

Informasjon som er studierelatert vil finnes på underliggende sider (i menyen til venstre): Dansevitenskap, Musikkteknologi, Musikkvitenskap, Utøvende musikk

Sammensetning av referansegruppene ved instituttet finner du her


Institutt for musikk

Studieevaluering og studentrepresentasjon

Som et ledd i NTNUs kvalitetssikringssystem  er det opprettet referansegrupper ved instituttet.  Mer om kvalitetssikring.

Kvalitetssikringsarbeid ved Institutt for musikk

Beskrivelser av kvalitetssikringsarbeidet ved de forskjellige studieprogrammene ved Institutt for musikk:

Studentrepresentasjon ved Institutt for musikk 2017–2018

Studieprogram Verv Navn
Tillitsvalgte ved Institutt for musikk
Dansevitenskap Instituttillitsvalgt (ITV) Esther Torsvik Gieselmann
Dansevitenskap, master Programtillitsvalgt (PTV)  
Musikkteknologi Instituttillitsvalgt (ITV) David Jonathan Brüggemann
Musikkteknologi, master Programtillitsvalgt (PTV) Marianne Nathalie Austvik
Musikkteknologi, bachelor Programtillitsvalgt (PTV) Sturla Myklebost
Musikkvitenskap Instituttillitsvalgt (ITV) Esther Torsvik Gieselmann
Musikkvitenskap, bachelor Programtillitsvalgt (PTV) Esther Torsvik Gieselmann
Musikkvitenskap, master Programtillitsvalgt (PTV) Susanne Odijk Solbakken
Utøvende musikk Instituttillitsvalgt (ITV) David Jonathan Brüggemann
Utøvende musikk, klassisk Programtillitsvalgt (PTV) Jørgen Simarud Stadbell
Utøvende musikk, jazz Programtillitsvalgt (PTV) Vebjørn Mamen
Utøvende musikk, kirkemusikk Programtillitsvalgt (PTV) Sebastian Markussen

Referansegruppenes sammensetning:

MUSIKKVITENSKAP H17/V18

Mads Bårdsgjære Heggen (1. / 2. semester)
Esther Gieselmann (3. / 4. semester)
Karoline Jermstad (master 1. / 2. semester)
Professor John Howland (studieprogramleder musikkvitenskap)
Seniorkonsulent Vegard Stolpnessæter (studiekonsulent musikkvitenskap)

UTØVENDE MUSIKK - KLASSISK 17/18

1. år: Elfi Sigmunstad (stryker-representant)
2. år: Anders Simon Williams (klaver)
3. år: Maja Reppe (sang)
4. år: Arnfinn Mona (blåserrepresentant)

Lærer:

UTØVENDE MUSIKK - JAZZ 17/18

1J: Ask Morris Rasmussen 
2J: Alexander Riris
3J: Vilde Aakre Lie

Lærer:

UTØVENDE MUSIKK - KIRKEMUSIKK 17/18

2. år: Sebastian Markussen
3. år: Anders Vassli Brekke
Årskurs: Magnus Leite

Lærer: Jon Skogstad

UTØVENDE MUSIKK - MASTER 17/18

(2MA) Carl Ninian Wika og Eivind Rossbach Heier
(MA1) Anette Abelsen og Ole Rasmus Bjerke

Lærer:

UTØVENDE MUSIKK - PPU 17/18

 (FPPU)

 (FPPU)

Lærer:

DANSEVITSKAP- MASTER 17/18


Førsteamanuensis
Førstekonsulent Lill Hege Pedersen (studiekonsulent dansevitenskap)

MUSIKKTEKNOLOGI

Musikkteknologi har fra 2015/2016 referansegrupper pr. emne.

Læresteder som har samarbeidsavtaler med NTNU

Verdenskart

Du har ikke valgt verdensdel, land eller fagområde.

Bruk søkeboksen øverst eller søk ved å velge studienivå, verdensdel, land og/eller fagområde