Vikingtidens livshistorier

Vikingtidens livshistorier

Vikingtidens sosiale organisering er og har i lang tid vært et populært tema innenfor arkeologisk forskning, parallelt med interessen for emnet har den tekniske utviklingen innen life science blant annet gjort det mulig å belyse individuelle aspekter som utseende, slektskap, sykdomsbilde og migrasjon. Disse faktorer, samt et kulturhistorisk perspektiv vil være utgangspunkt for tolkningen av 46 individuelle livshistorier fra noen av Vikingtidens våpengraver lokalisert ved Norges kyst og innland.

For å studere de ulike individuelle faktorer i denne tverrvitenskapelige studien kommer jeg til å bruke en rekke naturvitenskapelige og arkeologiske metoder. Utgangspunktet for studien er ancient DNA fra hvert enkelt individ i studien. Resultatet vil bli sammenlignet med 500 samtidige individ fra Europa for å stadfeste slektskap eller mangel på dette. Resultatene fra slektskapsanalysene vil, sammen med isotopanalyser være grunnlaget for å diskutere individuelle reisemønstre og geografisk identitet.

Den individuelle identiteten vil bli analysert ut fra et arkeosteologisk perspektiv. Det arkeologiske materialet i gravkonteksten tilsier at det er våpengraver og identiteten til individet er i dette forskningsprosjektet knyttet til identiteten ”kriger” eller ”leiesoldat”.  Det vil i denne anledning bli utført osteologiske analyser på skjelettene for og blant annet identifisere påført ante eller perimortem trauma.

Individuell helse vil også bli undersøkt, dette vil bli gjort gjennom okulære observasjoner på hvert enkelt skjelett og gjennom ancient DNA resultatene som foreligger. DNA resultatene vil også kunne bidra med kunnskap om utseende til Vikingtidsindividene.

Ved å diskutere de ulike rituelle valgene som er observerbare i de enkelte gravene, samt de naturvitenskapelige data vil en kunne diskutere ulike sider ved Vikingtidens regionale og trolig også internasjonale sosiale organisering, sett gjennom enkeltindivid. Disse resultatene vil kunne gi viktige bidrag i den pågående Yngre Jernalderforskningen i Europa.  

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Stipendiat Lisa Mariann Strand

Veiledere:

Førsteamanuensis Birgitte Skar
Professor Jan Bill
Professor Hans K. Stenøien

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektperiode: 09-2017 - 08-2021