Forvaltningsansvaret

Forvaltningsansvaret

Vikinggrav på Melhus februar 2012. Foto Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet.

Museet er juridisk ansvarlig for alle arkeologiske utgravinger som gjennomføres i Midt-Norge i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter, samt for håndtering og vern av kulturminner under vann. Arkeologene ved museet anvender geofysiske målemetoder for å finne kulturspor som ikke er synlige over bakken. 


Kulturminner under vann

Kulturminner under vann

Fra de marinarkeologiske undersøkelsene i Ormen Lange-prosjektet i 2005. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.

NTNU Vitenskapsmuseet har forvaltningsansvar for kulturminner under vann i Midt-Norge, med et geografisk område som strekker seg fra Vestnes kommune i sør til Rana kommune i nord.

Et kulturminne under vann kan være funn av et båtvrak, deler av skipsskroget og/eller last, tilbehør og annet som har vært ombord slik som nevnt i kulturminneloven §14.


Flateavdekking

Flateavdekking

På Forsetmoen, Singsås, ble det funnet et unikt smieanlegg. Foto: Ruth Iren Øien, NTNU Vitenskapsmuseet.

NTNU Vitenskapsmuseet bruker også såkalt maskinell flateavdekking, hvor man ved bruk av gravemaskin fjerner matjord på dyrket mark for å finne arkeologiske spor i undergrunnen.


Forvaltningsgravinger

Forvaltningsgravinger

Perler fra grav på Horvnes, Nordland. Foto: Per E. Fredriksen / NTNU Vitenskapsmuseet.

NTNU Vitenskapsmuseet har lovpliktig ansvar for alle arkeologiske utgravninger i Midt-Norge utenom middelalderbyen, kirker og klostre.

Forvaltningsgravninger er utgravninger som blir gjennomført fordi utbyggingsprosjekter, som for eksempel boligbygging, nye veier, industriområder og liknende, kommer i konflikt med arkeologiske kulturminner.


Feltpermen

Feltpermen

Gravhaug utgravd i forbindelse med ny E6 i Melhus, 2002. Foto: Brynja B. Birgisdottir.

Feltpermen inneholder  en samling av rutiner som følges i forbindelse med arkeologiske utgravinger ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Dette er rutiner knyttet til aktivitet i felt, rapportarbeid, magasinering og arkivering.

 


Geofysiske undersøkelser

Geofysiske undersøkelser

Kristin Foosnæs gjør gradiometer-målinger på Veøy i Romsdalen. Foto: Arne Anderson Stamnes / NTNU Vitenskapsmuseet.

Geofysiske undersøkelser i arkeologi brukes for å skaffe mer kunnskap om hvilke spor etter menneskelig aktivitet som befinner seg i undergrunnen, uten å måtte grave eller gjøre inngrep.

Bruken av slike metoder åpner for nye måter å lokalisere, forvalte og overvåke kulturminner uten å skade dem.


Økonomisk tilskudd

Økonomisk tilskudd

Fra museets myntsamling. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.

Det er ikke alle arkeologiske utgravninger som må finansieres av utbygger slik det er beskrevet under Forvaltningsgravinger. Ved mindre private tiltak skal staten etter departementets bestemmelse dekke utgiftene, helt eller delvis, dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaveren. I slike tilfeller betaler staten for en arkeologisk undersøkelse