Taksidermistverkstedet

Taksidermist Per Gätzschmann sammen med elgen Reidar. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Taksidermistverkstedet

 

NTNU Vitenskapsmuseet har samlingsplikt som en del av det nasjonale ansvaret med å dokumentere norsk naturarv.  Det er kun de fire naturhistoriske universitetsmuseer som har dette.
 
NTNU Vitenskapsmuseets samlinger av pattedyr og fugl inneholder objekter fra hele verden innsamlet tilbake til tidlig på 1800-tallet. Disse finnes i form av:

 • Monterte fugler og pattedyr primært til utstillingsformål (norske og utenlandske)
 • Skinnlagte fugler og pattedyr primært til vitenskapelige formål (hovedsakelig norske arter)
 • Eggsamling (norske og utenlandske arter)
 • Kranie- og skjelettsamling
 • DNA- og miljøgiftprøver av muskulatur (norske arter av nyere dato)
 • Fjærsamlinger (miljøprøver – fra nyere innkomne norske fugler)
 
NTNU Vitenskapsmuseet driver i dag i liten grad aktiv innsamling av fugl og pattedyr. Vi får hovedsakelig inn fugler og pattedyr i form av fallvilt fra Miljødirektoratet, Statens Naturoppsyn (SNO) og miljøvernavdelingene hos regionens fylkesmenn. I tillegg bidrar ulike forskningsprosjekt (både egne prosjekter og fra eksterne aktører som NINA) med bidrag til samlingene av fugl og pattedyr. Privatpersoner bidrar også med vilt som blir funnet dødt. Samlingsaktiviteten i dag har regionale arter som prioritet.
 
Taksidermistverkstedets hovedoppgaver er:
 • Montering av objekter til utstillingsformål
 • Skinnlegging av objekter til forskningsformål
 • Vevsprøvetaking fra objekter for bl.a. DNA og miljøprøveanalyser
 • Oppbygging av skjelett og kraniesamling for forsknings- og utstillingsformål
 • Restaurering av gamle utstillingsobjekter
 
Gjennom aktiviteten ved taksidermistverkstedet får alle preparater egne ID-nummer med tilknyttet systematisk informasjon, informasjon om funnsted og funntidspunkt og biometriske mål.  Disse data registreres og oppbevares i museets samlingsdatabaser.
18 sep 2015

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

 
Samlingsansvarlig Per Gustav Thingstad

Taksidermist Per Gätzschmann