Systematikk- og evolusjonsgruppa

FAGGRUPPE

Systematikk- og evolusjonsgruppa

Innen SEG arbeider vi med biomangfold i bred forstand. Vi er interesserte i å finne ut hva som bidrar til å skape biologisk mangfold, hva det mangfoldet består i, og hva som gjør at mangfold går tapt. Forskningen spenner vidt. Vi oppdager, navngir, og klassifiserer nye arter (taksonomi), beregner slektskap mellom organismer, og bidrar således til å forstå livets tre og livets historie på jorden. Vi studerer også hvilke prosesser som leder frem til nye arter, og hvordan prosesser innen arter kan forklare utbredelse og mangfold i ulike geografiske områder av verden.

Systematikk og Evolusjonsgruppen ved NTNU Vitenskapsmuseet

SEG består av botanikere og zoologer. Vi forsker på en rekke ulike organismer, blant annet karplanter, insekter, moser, marine organismer, lav - og mennesker. Vi bruker både morfologiske og molekylære analyser i arbeidet, avhengig av studieorganisme og forskningsfokus. Arbeidet består både av kartlegging og innsamling ute i naturen samt ulike laboratorieanalyser. Vi benytter oss av genom-analyser og avansert bioinformatikk for å få detaljert kunnskap om mangfold og historien til arter.

Vi underviser på en rekke NTNU kurs på bachelornivå (floristikk, faunistikk, biogeografi med mere), og på masternivå (dette som en del av det nordiske NABiS samarbeidet: Nordic Academy of Biodiversity Studies), samt på PhD nivå (også som del av ForBio, Forskerskolen i biosystematikk). Vi tilbyr en rekke forskjellige masterprosjekter (forslag til masteroppgaver).

18 jan 2018

Kontakt

Kontakt

Professor Hans K. StenøienHans K. Stenøien, Professor
Gruppeleder ved SEG
 

Nylige publikasjoner

Nylige publikasjoner

 • Martin MD, Vieira FG, Ho SY, Wales N, Schubert M, Seguin-Orlando A, Ristaino JB, Gilbert MT (2016) Genomic characterization of a South American Phytophthora hybrid mandates reassessment of the geographic origins of Phytophthora infestans. Mol Biol Evol 33: 478-491
 • Fossøy F, Sorenson MD, Liang W, Ekrem T et al. (2016) Ancient origin and maternal inheritance of blue cuckoo eggs. Nature Communications 7: 10272 
 • Wangen K, Speed JDM, Hassel K (2016) Hyper-oceanic liverwort species of conservation concern: evidence for dispersal limitation and identification of suitable uncolonised regions. Biodivers Conserv DOI 10.1007/s10531-016-1105-y
 • Kyrkjeeide MO, Hassel K, Flatberg KI, Shaw AJ, Yousefi N, Stenøien HK (2016) Spatial Genetic structure of the abundant and widespread peatmoss Sphagnum magellanicum Brid. PLoS One DOI:10.1371/journal.pone.0148447
 • Kyrkjeeide MO, Hassel K, Flatberg KI, Shaw AJ, Brochmann C, Stenøien HK (2016) Long-distance dispersal and barriers shape genetic structure of peatmosses (Sphagnum) across the Northern Hemisphere. J Biogeogr DOI: 10.1111/jbi.12716 
 • Kranzfelder P, Ekrem T, Stur E (2016) Trace DNA from insect skins: a comparison of five extraction protocols and direct PCR on chironomid pupal exuviae. Mol Ecol Resources 16: 353-363
 • Fossen EIF, Ekrem T, Nilsson A, Bergsten J (2016) Species delimitation in northern European water scavenger beetles of the genus Hydrobius (Coleoptera, Hydrophilidae). ZooKeys 564: 71-120
 • Da Silva FL, Ekrem T (2016) Phylogenetic relationships of nonbiting midges in the subfamily Tanypodinae (Diptera: Chironomidae) inferred from morphology. Systematic Entomology 41: 73-92

Prosjekter

Prosjekter

Norges forskningsråd/EØS prosjekt:

PhD prosjekt:

Lenker

Lenker

Infrastruktur

Infrastruktur

Laboratorier:

 • Molekylærlaboratoriet
 • Clean-laboratorium for analyse av ancient DNA
 • Dyrkingsrom
 • Vekstkammer
 • Mikroskopilaboratorium

Vitenskapelige samlinger

 

Internasjonale partnere

Internasjonale partnere