Studie om økosystemtjenester fra myr

Studie om økosystemtjenester fra myr

Mange av myras funksjoner anses som naturgoder vi får fra naturen, ofte kalt økosystemtjenester, for eksempel myras evne til lagring av karbon og vann. Spesielt karbonlagringsevnen til myr har vært mye i fokus de siste årenes klimadebatt. Torvmoser er byggesteinene i norske myrer, og deres ve og vel er svært viktig for opprettholdelsen av karbonlagringsevnen.

Vi studerer spørsmål relatert til dette i flere ledd.

På et grunnleggende nivå undersøker vi hva diversitet og konkurranse har å si for torvmosenes totale vekst og nedbrytning.

Videre studerer vi framgangsmåter for å reetablere torvmosene ved restaurering av myr i Norge etter forstyrrelser ved f.eks. grøfting og utgraving.

På et høyere nivå undersøkes også hvordan myras karbonlagringsevne kan synliggjøres ved utarbeidelsene av utbygningsplaner som ofte legges over myr, gjennom utviklingen av en karbon- og miljøkalkulator.


Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Stipendiat Marte Fandrem

Veiledere:

Professor Kristian Hassel
Forsker Anders Lyngstad
Professor Hans K. Stenøien
Førsteamanuensis Ole Risbøl

 

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektets varighet: 08.2018-09.2023