Spor nr. 1-2019 Leder

Spor nr. 1-2019 Leder

 

KJÆRE LESER


Bronsealder var en periode omgitt av mye mystikk. Det arkeologiske materialet er begrenset, og mye av det som blir funnet, er utfordrende å tolke. Gravene inneholder spor etter ukjente ritualer, helleristninger forteller historier uten ord, og fantastiske gjenstander ble gravd ned av årsaker vi ikke kjenner. Vi vet lite om hvordan folk har bodd og levd. Vi gjør stadig nye spennende oppdagelser og undersøkelser av lokaliteter fra bronsealderen, og med små steg kommer vi nærmere en forståelse av de menneskene som levde den gangen, og deres samfunn.

Noen av disse nyere undersøkelsene og studiene presenteres nærmere i dette nummeret av SPOR. Vi starter med de førti bronsegjenstandene som var gravd ned i Hegra, gjemt og glemt i uminnelige tider. De blir utstilt på NTNU Vitenskapsmuseet denne våren, slik at publikum kan få se det utrolige funnet.

Vi får også mer innsikt i håndverkernes rolle og status i bronsealderen, og i hvordan produksjonen av bronseøkser har foregått. Vi får lese om en boplass og gravplass i Melhus kommune, som i slutten av bronsealder ble begravd under et stort leirras, og dermed har blitt bevart for ettertiden – akkurat slik den var for tre tusen år siden. De som bodde her, har nok kjent til mange av helleristningslokalitetene i nærheten. Men også disse har vært glemt og ukjent i lang tid. Nå har mange av dem igjen sett dagens lys, men enda kan så mangt ligge der og vente på å bli gjenfunnet.

Antagelig er dagens mennesker mer forskjellige fra de som levde i Norge i bronsealderen, enn vi er fra mennesker som lever på den andre siden av jorda i dag. Derfor kan det være relevant å lære hvordan folk har levd andre steder på kloden, når vi skal forstå vår egen fortid. Et slikt internasjonalt samarbeid med arkeologer er fruktbart for begge parter. I dette nummeret av SPOR får vi lese mer om hvordan moderne teknologi fra Norge nylig er blitt testet ut både i Ghana og i Argentina.

I tillegg til alt dette får vi innsyn i kvinnehåndverk i vikingtid, samt den helt nye severdigheten i Trondheim – Klemenskirken.

På grunn av nytt fakturasystem og omtanke for miljøet er dette bladet sendt til deg uten plastomslag. Vi håper at bladet kom vel fram, men ber om tilbakemelding på eventuelle skadde blad.
God lesning!

Ellen Grav Ellingsen
Redaktør


Spor 1 2019 Innhold

Innhold

 

 • DEPOTFUNNET FRA HEGRA
  – OFRET, GJEMT ELLER GLEMT?
 • NY KUNNSKAP OM METALLHÅNDVERKET
  I BRONSEALDEREN
 • NYTT BLIKK PÅ BEITSTADS
  BÅTRISTNINGER
 • SANDBRAUTA
  – GRAVER OG RITUALER I BRONSEALDEREN
 • LEVANGERS ELDSTE GÅRD?
 • HELLERISTNINGENE PÅ FOSS I MELHUS
 • VEVSTUA PÅ FOSS
  – SLAVEKVINNENES HUS?
 • STRUTS OG DRONE: FRA ÅRETS
  FELTARBEID PÅ ILDLANDET I ARGENTINA
 • KLEMENSKIRKEN
  – EN NY ATTRAKSJON!
 • ARKEOLOGISK GEOFYSIKK PÅ
  VEST-AFRIKAS KYST
 • BOKTIPS