Spor nr. 2-2018 Leder

Spor nr. 2-2018 Leder

 

KJÆRE LESER


Arkeologi er et fagområde som berører så utrolig mange andre fagfelt. Ute i felten samarbeider vi ofte med naturvitenskapelige fag – gjennom å benytte naturvitenskapelige metoder til innsamling av data, men også for å få analysert det materialet vi finner. Bein, planterester og frø er materialer som kan gi oss en bredere innsikt i livet til de menneskene vi finner spor etter. Gjennom slike analyser har vi mulighet til å forstå hvor folk kom fra, hva de spiste, hvilke sykdommer de hadde gjennom livet, og kanskje også hva de døde av. Dessuten kan vi få en større forståelse for hvordan de utnyttet naturen rundt seg, og om hvordan egenskapene til ulike vekster ble utnyttet.

Andre metoder gir oss mulighet til å se sporene som finnes i bakken, uten å grave. Geofysikk blir nå mye anvendt i arkeologien, og vi skal i dette nummeret av SPOR få lese hvordan slike målinger kan hjelpe oss til å forstå gjenstander som ikke ligger der de en gang ble forlatt. 

Arkeologer jobber mange ulike steder og med ulike problemstillinger. I dette nummeret av SPOR blir vi kjent med noen av de som jobber ved museer, hos Sysselmannen på Svalbard og på Sametinget. Selv om alle driver med kulturhistorie til daglig, vil den observante leser se at problemstillingene er ganske forskjellige. På Svalbard er utfordringene med klimaforandringene med på å presse frem utgravinger av hvalfangergraver. På Sametinget er det sørsamenes rett til beitemark som diskuteres, når nye oppdagelser blir gjort. Mens på museer som Sjøfartsmuseet i Trondheim er det duket for hundreårsjubileum til våren – en hundreåring som kanskje ikke har fått sin fortjente plass i byens kulturliv.

Til sammen jobber vi både i bredden og i dybden for å skaffe mest mulig kunnskap om de mennesker som har levd her før oss – og for å fortelle disse historiene til alle dere andre.
God lesning!


Ellen Grav Ellingsen
Redaktør


Spor 2 2018 innhold

Innhold

 

 • ARKEOLOGI PÅ SVALBARD
 • NYFUNN AV BERGKUNST
  – DET RITUELLE LANDSKAPET I GAULFOSSEN
 • MAMMENSTILEN
  – ET SJELDENT FUNN
 • MARITIMT KREMASJONSGLASS I
  VEST-SKANDINAVIA
 • BOKTIPS
 • BRUK AV PLANTER I FORHISTORIEN
 • FRA «SLAVERI» TIL MUSEUM
  – SJØFARTSMUSEET HUNDRE ÅR I 2019
 • ARKEOLOGI KASTER NYTT LYS OVER
  HISTORISK GRUNN
  ET INNBLIKK I VIKINGTIDENS OG MIDDELALDERENS
  STEINE PÅ BYNESET
 • TO TUSEN ÅR MED SAMISK HISTORIE I
  TROLLHEIMEN
 • GEORADAR + METALLSØK = SANT?
  ERFARINGER FRA EN KOMBINERT
  UNDERSØKELSE I SUNNDALEN