SPOR nr. 2-2017 Leder

SPOR nr. 2-2017 Leder

Forside SPORArkeologi er et fag hvor man studerer alle aspekter ved forhistorien. Her i SPOR presenterer vi ofte artikler om utgravingsprosjekter, om gjenstander og forhistorisk teknologi. Dette er alle viktige og grunnleggende aspekter ved faget som hjelper oss til å komme nærmere en forståelse av de samfunnene vi studerer.

Men det sentrale i faget er likevel de menneskene som levde i fortidige samfunn, menneskene som satte de sporene vi gjenfinner i dag. Også i denne utgaven av SPOR skal vi fokusere på forhistoriens mennesker. Skjelettmateriale gir oss en unik mulighet til å lære mye om de som har levd her før oss. Gravskikk har alltid gitt oss mye kunnskap om forhistoriske mennesker. Men moderne teknologi har gitt oss muligheter for analyser vi tidligere bare kunne drømme om, og som kan fortelle ikke bare om hvor folk kom fra, men også om ernæring, sykdom og dødsårsak. Mange av disse analysene er resultater av tverrfaglig samarbeid med andre disipliner, noe som har tilført arkeologifaget viktige aspekter og resultater.

I andre tilfeller har også arkeologien kunnet tilføre andre fagfelt noe viktig. Blant disse er politiet, som av og til benytter seg av utgravingsmetoder som er nært beslektet med arkeologi. Samarbeid mellom disse fagområdene har i flere tilfeller vist seg å være nyttig – for begge fag.

En annen tilnærming er å forsøke å gjøre som de menneskene vi studerer. Gjennom gjentatte teknologiske forsøk, på tvers av landegrensene, får vi ny kunnskap og en bredere forståelse for hvor mye spesialkompetanse som eksisterte her til lands også i forhistorisk tid. Til sammen gjør dette at de menneskene vi studerer, rykker litt nærmere. Vi kan lettere relatere oss til deres liv og skjebner, og arkeologifaget blir enda litt mer interessant å lese om.

Jeg håper du vil kose deg med dette bladet.

 

Ellen Grav Ellingsen
Redaktør

Innhold Spor 2 2017

Innhold

 • Skjeletter belyser trondheimshistorien
 • Den døde mannen i brønnen på sverresborgen
 • Arkeologi i politiets tjeneste
 • Boktips
 • Omreisende kvinnelige handverkere og storfolk på Helgeland
 • Nytt lys over helse og velferd i middelalderens Trondheim
 • Myntmesterens beinaskekupeller
 • Nonsens eller et uidentifisert språk?
 • Hvordan arkeologer gjenskaper levde steinalderliv
 • Spor etter gammel ferdsel smelter ut av isen
 • Trøndelagsovnen