SPOR nr 2-2016

SPOR nr. 1-2016 LEDER

SPOR fyller 30 år i år, og dette markerer vi med en liten tidsreise tilbake til «fødselsåret» 1986. Den første redaktøren av bladet, Kari Støren Binns, har vært så vennlig å skrive en artikkel om oppstartsprosessen. Her får vi lese om bakgrunnen for at vi fikk et populærvitenskapelig blad på NTNU Vitenskapsmuseet. Vi får også et innblikk i hvor mye arbeid det var å lage et slikt produkt i tiden før datamaskiner og redigeringsprogram. I anledning jubileet gjengir vi noen av artiklene som sto på trykk i det aller første bladet, hvor temaet var «Den første bosetting». Dette blir et gjensyn med 30 år gammel arkeologi, og vi har valgt å gjengi artiklene i sin opprinnelige form og farge. Mulighetene for layout og bildemateriale har utviklet seg mye i løpet av denne tiden, men artiklenes innhold er like aktuelt den dag i dag.

Den globale oppvarmingen påvirker oss alle – ikke bare her og nå, men også med tanke på fortiden. Arkeologiske gjenstander som har vært nedfryst i isbreer i høyfjellet i over 1000 år, ser igjen dagens lys. Dette byr på en del utfordringer med tanke på innsamling og konservering. Heldigvis er frysetørring en svært egnet bevaringsmetode, spesielt for organisk materiale. Funnene fra isbreene er derfor et svært viktig og godt kildemateriale som gir ny kunnskap, blant annet om hvordan folk utnyttet høyfjellsressursene. Ved å stille de riktige spørsmål om materialet, vil disse funnene være med på å øke forståelsen for fortidens menneskers gjøren og laden.

Så lenge det foreligger nok opplysninger om funnforhold og sted, vil også enkeltgjenstander kunne bidra med ny kunnskap. Gjenstandenes opprinnelsessted avslører for eksempel hvilke avstander de har reist, før de til slutt endte i jorden i Norge. Slik kan en gjenstands historie være med å belyse samfunnet den var en del av.

Formidling er en svært viktig del av arkeologien. Folk er i stor grad interessert i hva arkeologene finner, men også i hvordan livet artet seg i deres hjembygd i forhistorien. Imidlertid tar formidling mange former: fra omvisning og vandringer til foredrag – eller bevaring og rekonstruksjon av bygninger. I dette nummeret av SPOR kan du lese om flere former for formidling og kunnskapsoverføring, samt flere andre spennende temaer om arkeologi og kulturhistorie.

 

Ellen Grav Ellingsen

Redaktør

Innholdsfortegnelse

Innhold

Spor blir til    
Faksimile fra SPOR 1:1986: Natur og mennesker i eldre steinalder   
Faksimile fra SPOR 1:1986: Den fantastiske flinten  
Karl den store i Trøndelag    
Gjesteloftet på Stiklastadir  
Arkeologer i bur    
Boktips   
Birkakrigere i Norge?   
Arkeologiformidling i sagauka  
Prestegården i Melhus i Sør-Trøndelag   
Grovåskaret – Ny kunnskap om fortidens fangstfolk kommer for dagen