SPOR nr. 2-2015-LEDER

SPOR nr. 2-2015 LEDER

For folk flest kan arkeologien fortone seg som en forunderlig port til fortiden, og slik er det faktisk. Arkeologien har to viktige fordeler. Den har en uvurderlig evne til å kunne gå tilbake til de fjerneste tider og områder av menneskets tilværelse, og – den kan trenge gjennom fortidens slør og tegne et bilde av det som lenge har vært skjult og begravd. De konkrete fragmentene kan settes sammen og til en begripelig gjengivelse av fortiden, noe ingen annen humanistisk vitenskap kan.

Dagens nyhetsbilde preges sterkt av krigen i Midtøsten. Denne delen av verden er det mest betydningsfulle arnested for vår sivilisasjon. Området har derfor mye å by på, dessverre også for den som vil begå  ugjerninger. De islamske opprørerne vi i dag må forholde oss til, nøyer seg ikke med å finansiere sin jihad ved å selge verdifulle arkeologiske artefakter; de tilintetgjør også ruinbyer og fordums, vakre gudestatuer, som er av stor verdi for oss alle. I dette nummeret av Spor viser vi hvilket enormt arkeologisk potensial som befinner seg innenfor opprørernes «grenser». Lise Bender Jørgensen og Inger Langø gir oss, med bakgrunn i sjeldne bøker som befinner seg på NTNU Gunnerusbiblioteket, et innblikk i det spennende landskapet som nå er truet – Midtøsten. Den vakre ruinbyen Niniveh, som er kjent fra Det gamle testamentet, er så å si tapt for alltid. Men – heldigvis – bibliotekets bøker gjør at vi for ettertiden kan se hvordan landskapet så ut.

Spor har også denne gang flere artikler fra å by på. Marte Mokkelbost skriver om såkalte grophus. Et slikt hus ble ganske nylig gravd ut på Ørlandet i Sør-Trøndelag. Og i artikkelen og glassmaleriene i Nidarosdomen får vi et fengslende innblikk i bygghytten ved Nidarosdomens restaureringsarbeider. Vi håper leserne også denne gang vil finne Spor leseverdig.

God fornøyelse!

SPOR 2015-INNHOLD

INNHOLDSFORTEGNELSE

 • Torvet i Trondheim, Av: Ian Reed
 • Torvet i Trondheim ca. 1700-1932, Av: Julian Patrick Cadamarteri og Dag-Øyvind Engtrø
 • Grophuset på Viklem, Av: Marte Mokkelbost
 • Nidarosdomens glassverksted, Av: Geir Lyshaug og Elisabeth Voss Sinnerud
 • «Bølgen» i Gauldalen, Av: Jan Ragnar Hagland
 • Graver og groper, Av: Julian Patrick Cadamarteri
 • Niniveh: Tapt for alltid, Av: Lise Bender Jørgensen og Inger Langø
 • Portrettets eget arkiv, Av: Leena Airola og Ivonne Geisler
 • Vern, formidling og vedlikehold av kulturminner, Av: Kari Støren Binns
 • Reiseguide fra 1100-tallet: Til Romaborg og Jorsal, Ved: Jan Ragnar Hagland
 • Boktips
 • Ogham-steinene i Cork, Av: Astrid Kähler
 • Kort om fortid, Av: Astrid Kähler