SPOR nr. 2 - 2014

SPOR nr. 2 - 2014

Forsidebildet denne gang viser et sjeldent arkeologisk funn: GULL. Menneskets holdning til gull er merkelig. Subjektivt sett er gull bare et metall som ikke har liv i seg selv, men gir kanskje heller en udefinerbar emosjon. Men det vel heller er ikke den kjemiske sammensetningen som viktig for oss, eller at det er svært sjeldent og vanskelig å få tak i. Gullets kvalitet må være at det skinner, og at det er bestandig.

Gullblikket som er avbildet på forsiden er et fascinerende arkeologisk objekt, og det vil uomtvistelig bli vurdert, studert og tolket av arkeologer i tiden som kommer. SPOR kan allerede nå presentere hendelsesforløpet som knytter seg til funnet og omstendighetene omkring skatten.

I SPOR kan vi denne gang også lese om de arkeologiske undersøkelsene på Ranheim i Trondheimsfjorden – om den forsvunne gården Vik. Under torven ble det her avdekket et gårdstun som var blitt forlatt, trolig på begynnelsen av 1600-tallet. Her ble det funnet store mengder skjørbrent stein, fordelt på seks hauger, som kan knyttes til et gårdstun med røtter tilbake til yngre jernalder.

SPOR har også denne gang flere andre artikler som på ulikt vis prøver å kartlegge kunnskap som bringer oss nærmere forståelsen av fortiden og fortidsmennesket. God fornøyelse!

 

Innhold

 4 Gullskatten på Tornes
         av Bjørn Ringstad

 9 Boktips

10 Glimt av skatter
         av Leena Aulikki Airola

12 Vik - forlatt vikingtidsgård
       av Geir Grønnesby og Aina Heen Pettersen

16 Fra rydningsrøys til gravrøys
        av Anne Haug og Kari Berg Dyrendal

19 Forskning og formidling, hånd i hånd?
         av Isabella Foldøy

22 Kulturarv, konflikt og menneskerettigheter
         av Axel Christophersen

26 Fugl på menyen – myrpinner og fuglefangst
         av Morten Sylvester

30 Horisonter fra gammel ordbok
       av Elisabeth Forrestad Swensen

34 Fra urnordmann til steinkobbe
        av Jørgen Rosvold

36 Dansk villsvin i Norge
         av Preben Rønne

38 Alterskapet i Grong kirke
        av Line Rongstad Wikan
42 Ta vare på dine gjenstander:
        Postkort
         av Elizabeth E. Peacock

46 Runesteiner i grav
          av Aud Beverfjord

49 Brønnen på Steinberget:
       Saga og sanning
         av Jan Ragnar Hagland

50 Kort om fortid
          av Astrid Kähler

Fra rydningsrøys til gravrøys

Smakebit fra SPOR 2-2014

Fra rydningsrøys til gravrøys

Etter avdekkingen ble det klart at rydningsrøysa var en gravrøys. Foto Petter Kåsin Einang, NTNU Vitenskapsmuseet

I løpet av fire uker i mai og juni i 2014 var det hektisk gravevirksomhet på Ryggahaugene i Overhalla i Nord-Trøndelag. Det som skulle være en enkel undersøkelse av en registrert rydningsrøys, ble over natten til en gravrøys som forteller at det her en gang i tidlig vikingtid ble gravlagt én eller kanskje flere personer.

" Fra rydningsrøys til gravrøys" er skrevet av Anne Haug og Kari Berg Dyrendal.

Les hele artikkelen som pdf.