SPOR nr. 2-2013

SPOR nr. 2-2013

Spor nr. 2-2013 coverMennesket er et modig vesen. Det lærer historien oss. Mennesket har aldri nølt med å rette blikket mot ukjente fronter for deretter å la føttene følge etter. Steinaldermennesket vandret lange distanser og streifet omkring over vidstrakte landområder. Og slik kom de også etter hvert opp til våre nordlige breddegrader. Denne vandringen fortsatte mennesket med. Går vi fremover i historien henimot Kristi fødsel, er det forbløffende for oss nordboere å se for seg den vilje og styrke som lå bak da goterne la ut på den lange vandringen, med hele huslyden, helt ned til Svartehavet. En imponerende strekning på over 3000 kilometer. Og mange fulgte etter på kryss og tvers av kontinentet. Når vi i dag reiser med fly over Europa, og legger denne avstanden bak oss på få timer, bør vi ha in mente det slit og den kraft som skulle til for å tilbakelegge denne distansen med barn og husdyr i følget – og med et utall alvorlige hindringer på veien.

Dersom vi i dag skulle legge ut på en vandring fra Sør-Norge til Finnmark, ville også det forekommet oss som en drøy tur. Men det var nettopp det våre forfedre gjorde, en gang for ca. tre tusen år siden. I artikkelen «Langveis kontakter» kan vi lese om de vakre, forseggjorte pilespissene som kom på moten i sen neolittisk tid. Med bakgrunn i disse spissene sporer forfatteren et varebytte mellom ulike stammer i Finnmark, det nordlige Russland og Nord-Sverige! Funn av slike spisser i Midt-Norge kan tyde på at lokale steinsmeder har hatt kontakt med nordlige stammer eller at de har vært sel av et varebytte.

Les mer om disse fascinerende funnene og flere andre av artiklene i denne utgaven av Spor. Vi håper leseren vil glede seg med aktuelt og spennende stoff.

 

Innhold

 • Høvdinghus på Hallem
  av Raymond Sauvage og Marte Mokkelbost
 • Nytt funn: En elegant spydspiss
  av Jenny Kalseth
 • Helleristninger på åkerholme
  av Kjell André Brevik
 • Om rom, halvrom og sess i skip
  av Jon Bojer Godal
 • Løsfunn, ikke funnløs
  av Fredrik Skoglund, Staale Normann og Lill Anett Grongan
 • Den tomme gravhaugen
  av Dag-Øyvind Hansen Engtrø
 • Boktips
 • Kobber og kloster langs Silkeveien
  av Axel Christophersen
 • La Recherche-ekspedisjonen
  av Harald Nissen
 • Nytt om ristningen på Benan
  av Eva Lindgaard
 • Jan Petersen: Systematikeren som la grunnen for studiet av vikingetidens våpen, smykker og redskaper
  av Anne Stalberg
 • Dypdykk i fotoarkivet
  av Ellen Grav Ellingsen
 • Langveis kontakter
  av Grete Irene Solvold
 • Kort om fortid
  ved Astrid Kähler