SPOR nr. 2-2012

SPOR nr. 2-2012

Forside SPOR 2-2012Nye funn, forskning og moderne analysemetoder velter kontinuerlig teorier omkull og gir plass for nye. Dette gjør arkeologien til et fagfelt som er mer spennende enn noensinne. Faget bidrar til å lage et sannere og stadig mer helhetlig bilde av fortiden. Men på tross av en stadig økende innsikt, må vi forsone oss med at det er vanskelig å trenge inn i fortidsmenneskets tenkemåte.

Kunnskap om fortiden er viktig. Den kan bidra til et mer tolerant samfunn på tvers av kultur og nasjonalitet. Arkeologien viser oss gang på gang at gjenstander og mennesker henger sammen gjennom tid og rom.

Denne utgaven av SPOR har flere fortellinger om et unnselig minerals viktige store rolle i verdenshistorien. Saltgruvene i Hallstatt i Østerrike har hatt stor betydning for hele Europas. Artikkelen fra Småfannaholmen sier blant annet noe om menneskers evige higen etter status og makt, selv i de mest perifere verdenshjørner. I artikkelen Gåtefulle steinar i fjella blir vi slått av undring over et merkelig fenomen som vi ennå ikke har noen god forklaring på. I Nytt om kopperverket i Kopperåa skildrer forfatteren hvordan innovasjon og entreprenørskap i både verdslig og religiøs regi kan ha artet seg.

Flere av artiklene tvinger oss til å la gamle forestillinger fare både når det gjelder hva som rent faktisk skjedde og tolkning av selve gjenstandsmaterialet. Vi håper at vi har våre ord i behold når vi sier, aldri en kjedelig dag med SPOR for hånden.

Innhold:

Gåtefulle steinar i fjellet  av Astor Furseth                                  

Gåtefulle billedserier  av Margrehe Stang og Nina Hovda Johannesen       

Våpenskjoldene i Kirkesamlingen  av Harald Nissen                 

Saltgruven i Hallstatt  av Hans Reschreiter

Gravfunn fra Hallstatt av Anton Kern                                          

Prydbånd fra Europas jernalder  av Karina Grömer og Helga Rösel-Mautendorfer

Det hvite gull av Astrid Kähler

Kopperåa – nytt om kopperverket av Lars Fredrik Stenvik                   

Norrøn trønderkvinne i fremmed land  av Aina Margrethe Heen Pettersen              

«De pleie at fiske saare vel der Torsk, Lange, Sei og Huede»  av Jan Brendalsmo                                             

Småfannaholmen  av Arne B. Johansen         

Med sans for samling  av Guro Jørgensen             

Boktips

Kort om fortid  ved Astrid Kähler

Smakebit fra SPOR 2-2012

Smakebit fra SPOR 2-2012Av LARS FREDRIK STENVIK
Anlegget ligger på ei øy i Kopperåa som kommer fra innsjøen Fjergen. Det er ganske ulendt der det ligger, og det må derfor være en grunn til at det er lagt akkurat på dette stedet. Ved stor vassføring er det i tillegg vanskelig å komme ut på øya. Vi antok allerede i 2004 at det måtte være utnyttelse av vasskraft som var årsaken. Undersøkelsene de to siste årene har styrket denne teorien.
Last ned pdf.