Spor nr 2-2011

Spor nr 2-2011

Forsiden Spor 2-2011.Fortiden lar seg sjelden på en enkel måte fravriste sine ofte dypt begravde – og i varierende grad bevarte – hemmeligheter. Det vi finner er som oftest stykkevis og delt, men det gir likevel et visst grunnlag slik at vi kan danne oss et inntrykk av tidligere tider.

Nyere metoder, som for eksempel beskrevet i artikkelen om LIDAR og flyfotografering, gir imidlertid et bilde av mer helhetlige strukturer som på nært hold kan være vanskelige å få øye på. Disse og andre ikke-ødeleggende metoder som fluxgategradiometer, finner ikke bare spor fra fortiden som ellers ville ha forblitt uoppdagete, men etterlater strukturene intakte, tilgjengelige for fremtidige arkeologer og etter all sannsynlighet mer avanserte undersøkelsesmetoder.

Ofte finner man spor etter dramatiske maktkamper i stor eller liten skala. I dette nummeret av SPOR kan vi lese om borganlegg fra jernalder og totalitarismens ofre i nyere tid og funn. Vi finner stadig nye spor etter aktiviteter knyttet til liv og død som avdekker fortidens immaterielle kultur, slik som gravene på gården Villa i Møre og Romsdal. Gravanlegg fra slutten av 900-tallet og begynnelsen av 1000-tallet antyder her hvilket tidspunkt man begynte å gravlegge sine døde etter kristen skikk.

Aktiviteter fra en fortidig næringsvirksomhet har også satt tydelige avtrykk. Av og til blir de oppdaget ved bevisst leting, andre ganger ved en ren tilfeldighet, som ved det spennende funnet av en kullmile midt i skiløypetraséen som trondhjemske bymarktravere gjennom høsten har kunne følge avdekking og utgraving av.

Uansett funnmaterialets beskaffenhet, størrelse og kontekst: til sammen danner alle funn et bilde vi kan fortelle historier ut fra. Fortellinger som gir innsikt og kunnskap, samtidig som de kan skape en umiddelbar glede og nysgjerrighet, som igjen kan anspore både etablerte og potensielle arkeologer til nye undersøkelser, oppdagelser, teorier og historier. Da er det spennende å registrere stadig nye måter å formidle forhistorien på, som for eksempel gjennom nye, høyteknologiske virkemidler representert ved et interaktivt spill utviklet av NTNU Vitenskapsmuseets egne studenter.

Innhold:

 • Helt kanon av David Berg Tuddenham
 • Aristokratenes befestede gård  av Ingrid Ystgaard
 • Halstein dokumentert gjennom LIDAR og flyfoto av Lars Forseth
 • Gravrøys på bygdeborg av Ingrid Ystgaard
 • Lovlig «hvitvasking» av Ellen Randerz
 • Alkymi – kjemiens røtter av Rolv Nøtvik Jakobsen og Stein Johansen
 • Kullbrenning i Baklia av Ragnhild Berge
 • Boktips
 • Vikingkvinnes siste reis av Ellen Grav Ellingsen
 • Kristne graver på Villa av Ragnar Orten Lie
 • Historien om kirkesamlingen av Daniela Pawel        
 • Heile museet i handa av Arnfinn Stendahl Rokne         
 • Totalismens ofre og arkeologi av Marek Jasinski
 • Kort om fortid ved Astrid Kähler
 • Granaten på Ilevolden av Frode Lindgjerdet
 • Nytt funn av runebomme av Birgitta Berglund

En smakebit fra SPOR 2-2011

En smakebit fra SPOR 2-2011

Faksimilie, Spor 2-2011.

"Gravrøys på bygdeborg" av Ingrid Ystgaard.

"I en røys på høyeste punktet på bygdeborgen Halsstein, ble det blant annet funnet klinknagler. Undersøkelsen av røysa bekreftet at dette var en grav. Innenfor en ring av steiner lå et lag trekull med konsentrasjoner av brente bein, antagelig restene av selve likbålet."

Last ned artikkelen som pdf.

SPOR kan kjøpes hos noen Narvesen-utsalg, i Museumsbutikken Gunnerus eller ved å kontakte Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.