Spor nr 2-2010

Spor nr 2-2010

Forside Spor 2-2010.

Begrepet «jubileum» har sin opprinnelse i det bibelske jubelåret som ifølge tredje Mosebok skulle feires hvert femtiende år. Når NTNU Vitenskapmuseet i år feirer sitt 250-årsjubileum er det altså inne i sitt femte jubelår.

Så mange år er ikke SPOR ennå, men vi utgir med dette nummeret det femtiende hefte, og det synes vi er et jubileum verdig! Disse to markeringene slår vi i denne utgivelsen sammen, idet vi i flere artikler fokuserer på spennende saker fra vår

jubileumsutstilling, blant annet den innholdsrike 1760-utstillingen. En av de mest interessante gjenstandene i denne utstillingen er et stort teleskop fra slutten av 1700-tallet, svært avansert for sin tid. Dette teleskopet ble konstruert av tyskengelske Wilhelm Herschel, men fant veien til vårt, på mange måter, avsidesliggende hjørne av verden. Dette viser imidlertid at vi fulgte med i tidens vitenskapeskapelige strømninger. At vi også fulgte med i den tids motestrømninger er mosaikkbildet laget av Anna Barbara Thams et eksempel på. Mosaikkbilder laget av konkylier, hadde 1700-tallets kobberstikk som forbilde, og var på slutten av århundret høyeste mote. Mye prestisje og status var knyttet til å eie slike bilder. Vi skal denne gang også se nærmere på en annen fascinerende gjenstand – en runekalender. I Norden er det funnet forholdsvis mange av disse primstavlignende kalenderne, praktisk sammenleggbare som en bok av laget tre. Disse kalenderne – med innslag av både norsk, svensk og finsk merkedagstradisjon – har spesielt vært i bruk hos samer, lette som de har vært å frakte med seg i en nomadisk tilværelse. 

Innholdsliste

Museum – jubileum av Birgitta Berglund

1700-tallets teleskop – Abraham Pihls Herschelteleskop av Stein Johansen

Heraldisk himmelglobus av Daniela Pawel og Dusan Perlik

Alle veier fører til Rom – også fra Trondheim av Winnie Odder

En samisk skivekalender i Vitenskapsmuseet av Audun Dybdahl

Griffenfeld – fangen på Munkholmen av Ida Bull

Nytt øksefunn av Birgitta Berglund

Steinøks eller tordenkile av Jenny Kalseth

Boktips

Horg, hov og ve – hedensk kultanlegg av Preben Rønne

Fonn og bre av Martin Callanan, Ivar Berthling og Geir Vatne

Historia om Kristin Håkonsdotter av Anne Stalsberg

Bronsealderbønder av Frank Asprem

En fargerik helgen av Ivonne Geisler

Skipsvrak skiltet av Fredrik Skoglund

Visste du …?  av Astrid Kähler