SPOR nr 2-2009

SPOR nr 2-2009

Forside SPOR 2-2009Det var ikke tilfeldig at et raritetskabinett var noe av det første Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab gikk inn for, ettersom raritetskabinett, observatorium, laboratorium og bibliotek var ansett som svært viktige når man skulle grunnlegge et akademi.

Flere tilreisende har omtalt sine besøk i kabinettet, og det er blant annet på grunn av dette vi kan finne ut en del om hva som ble samlet inn, – og hvordan det ble stilt ut. Naturaliene og kunstproduktene i kabinettet utgjorde den første kimen til samlingene som finnes på NTNU Vitenskapsmuseet.

På Falstad har man lenge tatt konsekvensen av å formidle de smertefulle og skammelige episodene fra andre verdenskrig: Forhold som er mindre flatterende for vår nasjonale selvfølelse har fått mer fokus de senere år, etter hvert som sårene over tid har blitt mindre åpne. Fysiske spor har enten forsvunnet eller er ved å forsvinne, ødelagt av okkupasjonsmakten, naturlige prosesser etc. Det spennende og dristige prosjektet Landscape of Evil omhandler nettopp mange av de problematiske og betente hendelser i vår ganske nære fortid.

I artikkelen Plyndringstokt ved Kaspihavet er vår nasjonale selvfølelse et tema når det gjelder vikingtiden, som mange har prøvd å «ufarliggjøre» ved å omtale tidens røvere, volds- og drapsmenn som unntak som bekrefter regelen om den fredelige bonde.

Innholdsliste:
Naturalie- og kunstkabinett
av Birgitta Berglund.
Boktips.
Generalkonsulens gave
av Britt Eli Thingstad.
En godt forankret katedral
av Fredrik Skoglund og Øystein Ekroll.
Havets katedral
av Fredrik Skoglund og Øystein Ekroll.
Bilder fra en svunnen tid
av Bente Magnus.
Plyndringstokt ved Kaspihavet
av Anne Stalsberg.
For lenge siden …
av Arne B. Johansen.
Visste du …
ved Astrid Kähler.
Landskap i endring – det lange tidsperspektivet
av Gunnar Austrheim, Terje Brattli, Thyra Solem og Lars F. Stenvik.
En godt bevart hemmelighet
av Ingeborg Collin Høgseth.
Smertefull kulturarv
av Marek E. Jasinski, Marianne Neerland Soleim og Leiv Sem.
Hellemaleri i faresonen
av Eva Lindgaard.
Forliset i Stopleleia – ny utstilling
av David Tuddenham.
Et båtverft fra merovingertid?
av Morten Sylvester.