SPOR nr. 1-2018 Leder

SPOR nr. 1-2018 Leder

Forside Spor

I et land med en så dramatisk natur som Norge har vannveiene alltid betydd mye. Både sjøen og elvene er viktige ferdselsårer som knytter folk sammen i et land hvor landskapet kan være både variert og krevende. Matvarer som fisk, skjell og sjødyr har vært basisføde for folk her i nord. Mye av den eldste bosetningen her til lands ligger derfor langs kysten, og funn herfra forteller om den store variasjonen i utnyttingen av de marine ressursene. Dette er en del av vår felles historie helt opp til nyere tid.

Landhevingen etter siste istid er en faktor arkeologer må forholde seg til i sitt virke, både med tanke på å forstå landskapet i de periodene som studeres, men også for datering når man ikke har materiale som kan tidfestes på annen måte. Denne måten å datere arkeologiske kontekster på er kompleks og unøyaktig. Helleristninger er blant de arkeologiske kontekstene som tidligere har vært datert kun ved hjelp av strandlinjekurver. Ny forskning viser imidlertid et bilde som er langt mer komplekst og variert enn vi tidligere har trodd.

Mye av det arkeologer finner, er søppel etter tidligere menneskers liv. I dag kan søpla vår være ganske avslørende og personlig, fordi den forteller sannheten om hvem vi er. Sjøen har historisk sett fungert som et sted å kvitte seg med ting. Ting som kastes i sjøen, blir tilsynelatende borte for alltid, og det kan ligge en sterk symbolverdi i en slik handling. I dag ser vi resultatene av dette, og vet at mye slett ikke forsvinner selv om det havner i havet. Nettopp derfor kan marinarkeologene finne det som er kastet og mistet, i tillegg til restene etter skipsforlis. De finner også spor etter menneskenes forsøk på å temme vann: broer, rassikring og moloer.

Alt dette, og mer til, er temaer vi tilbyr i dette nummeret av SPOR. God lesning – ved, på og i det våte element.

 

Ellen Grav Ellingsen
Redaktør

Innhold Spor 1 2018

Innhold

  • Søpla til Bob Dylan og en kaviartube fra kings bay
  • Lovundbåten
  • Bronsehornet
  • Nidelven
  • Å lese bergkunst
  • Et oljeeventyr
  • Å bo ved porten til hustadvika
  • Steinalder, skjærgård og sjøfangst ytterst i verden
  • Naustet på rygg
  • Boktips