SPOR 1-2017

SPOR nr. 1-2017 LEDER

I år er det hundre år siden det første samiske landsmøtet i Trondheim. Det har vært hundre år med kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold. Jubileet, Tråånte 2017, har et mål om å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et hundreårsperspektiv. Arrangementer, utstillinger og foredrag over hele byen er med på å markere bredden i samisk kultur. Selv arrangerer vi utstillingen «Hvem eier historien?» her på NTNU Vitenskapsmuseet, et samarbeid med Saemien Sijte, Rørosmuseet og Gudbrandsdalsmusea avd. Lesja.

Jubileet markeres også i dette nummeret av SPOR. Vi benytter en rekke ulike vinklinger på samisk kultur og historie, og en av artiklene presenteres på både bokmål og sørsamisk, som vår gest til jubilantene.

Arkeologi som fag omhandler alle spor etter menneskelig aktivitet fra forhistorisk tid. Men en må ha bakgrunnskunnskap for å forstå funnene. Gjennom studier av samisk kultur har vi mulighet til å lære mer om hvilke spor dagligdagse gjøremål kan sette – noe som også kan ha overføringsverdi til andre deler av arkeologifaget. Vi får lese noen refleksjoner rundt hvem de egentlig var, de som var her i landet før oss, og hvilket forhold de hadde til sin forhistorie. Artiklene i dette bladet spenner vidt – fra bjørnejakt og gand til nyere oppdagelser av samiske kulturspor. Vi får også historien om Margrete Kreutz, en samisk kvinne som tjente til livets opphold på en meget spesiell måte.

I tillegg får vi lese om oktogonen i Nidarosdomen, og planleggingen og byggingen av denne. Kan den være direkte inspirert av Kristi Gravkirke i Jerusalem? Og hvilken mening ligger bak denne svært spesielle utformingen? Dessuten skal vi få et gjensyn med et gammelt funn fra Trondheims bygrunn, som igjen har kommet i arkeologenes søkelys.

God lesing!

 

Ellen Grav Ellingsen
Redaktør

Innholdsfortegnelse

Innhold

Tilbakeblikk på en sørsamisk høstboplass fra 1917
Hvem var de, de før oss?
Ny ild av gamle glør 
Samisk bosetning i Rindal i eldre jernalder og nyere tid
Bjørnegraver: Arkeologiske spor etter samisk jaktmagi og tradisjon
Gand 
Margrete Kreutz’ historie
Åarjelsaemien Tsoevtsh
Boktips  
Mål med meining?
Skrin fra tusentallets Trondheim
Et langreist smykke