SPOR 1-2016

SPOR nr. 1-2016 LEDER

Alt har en ende, så også arbeidslivet. Vår kjære redaktør gjennom 25 år, Aud Beverfjord, har nå gått av med pensjon. Det er på sin plass å takke for en fabelaktig innsats, som har resultert i mange flotte blader, med svært interessant stoff og debatter. Det er store sko som nå skal fylles når jeg tar over som redaktør for bladet.

SPOR går videre, og temaene fra forhistorien har ingen ende. Nok en gang har vi greid å fylle et blad med mye godt stoff. NTNU Vitenskapsmuseet har en mangefasettert virksomhet, noe vi får se gjennom en rekke av artiklene i dette nummeret.

Samfunnets behov for utvikling og fremskritt er i mange tilfeller det som fører til arkeologiske undersøkelser, og dermed ny kunnskap og forskning om forhistorien. Utbyggingen av kampflybasen på Ørlandet er i så måte ikke noe unntak – etter første gravesesong har betydelige resultater kommet ut av undersøkelsene, og presenteres her i fire artikler. Vi får se at spor etter både høy og lav i samfunnet er like interessante for arkeologene, som også har funnet tegn på mulig kontakt helt sør til Danmark ute på Ørlandet.

I dette nummeret får vi også innblikk i noen av de svært mange resultater som har kommet ut av det 10-årige REVITA-prosjektet på NTNU Vitenskapsmuseet. Prosjektet har hatt til formål å rydde i arkiv og magasin, samt revitalisere noen av utstillingene. Revita har vært et svært omfattende prosjekt, som har berørt de fleste deler av samlingsvirksomheten på museet. Gjennom prosjektet har vi blitt langt mer digitale, og mer tilgjengelige både for forskere og omverden. Dette er svært viktig for å få arkeologi ut til folket. Artiklene som presenteres her viser litt av bredden i arkeologi-delen av prosjektet, men representerer likevel kun en liten del av den totale mengden.

Hauker har vært viktige eksportartikler fra Norge og ut til aristokratiet i Europa. Dette kan vi lese mer om i Ragnar Orten Lies artikkel om emnet. I tillegg presenteres resultatene fra gravingene på Torvet i Trondheim i fjor, som også viser spor etter folk fra flere samfunnssjikt.

Spor har denne gang artikler som spenner fra aristokrati, til fattigfolk, via EU-motstand og spinnehjul. God lesning!

Ellen Grav Ellingsen
Redaktør

Innholdsfortegnelse

Innhold

Hav og land, høy og lav
Dagligliv i jernalderhus på vik
Storgården på vik
Flerstolpehuset på vik
Spinnehjul med «søtrøndersk» dekor
Redesign og gjenbruk. alterskap fra horg kirke
Boktips
Langhus på langhus på hofstad
Revita-prosjektet
Frem fra glemselen
En kamp mot forgjengeligheten
Skjeletter i skapet
Falkonering med hauker
Torvet i Trondheim før torvet
Kort om fortid
Forsidebilde: Prosjektleder Ingrid Ystgaard viser en bit Rhin-glass, funnet på Ørlandet. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet