SPOR 1 2014

SPOR 1 2014

Forside SPOREtter hvert som vi beveger oss i vårt eget livsløp undres mange av oss over hvordan menneskene levde før. Å studere fortiden gir oss en forestilling om hvordan våre forfedre levde, bodde og – døde. Hvordan forholdt de seg til omgivelsenes utfordringer? I løpet av 1800- og 1900-tallet har arkeologene ikke bare foretatt spektakulære utgravninger, de har også, med bakgrunn i alle de gjenstander som i århundrer og årtusener har ligget skjult under overflaten, fortalt mange fascinerende historier som er knyttet til de enkelte funn. Etter konservatorenes og forskernes gjennomgang av dette materialet er det i siste instans utstillinger og publikasjoner som kan vise verden hvordan tingene var laget, hvordan de ble brukt og i hvilke sammenhenger. Gjenstander i seg selv er ikke «døde» – men gir mangfoldig kunnskap og informasjon som ettertiden kan fryde seg over.
 

I dette nummeret av SPOR beveger vi oss over lange tidsspenn – fra steinaldergraver til 17. mai-vester fra tidlig på 1800-tallet. Jenny Kalseth skriver om sjeldne norske graver fra steinalder. I Vitenskapsmuseets distrikt har vi bare tre graver som vi sikkert kan si er graver fra denne perioden. De er ulike i både form, innhold og plassering i landskapet.

Lise Bender Jørgensen og Britt Eli Thingstad forteller en historie som trolig er ukjent for mange i dag. I unionstiden var det kontroversielt å gå i 17. mai-tog og i 1829 var stemningen spesielt amper. Året før hadde svenskekongen Carl 14. Johan i siste øyeblikk utstedt forbud mot 17. mai-feiring. Myndighetene så ikke med bilde øyne på forsøk på å markere dagen, men det hindret ikke gode nordmenn fra å ikle seg en såkalt 17. mai-vest – en patriotisk silkevest i mørkeblå silke med grønt mønster der XVII MAI var vevd inn. En fornøyelig historie.

Vi håper leserne får en opplysende og interessant lesestund.


Innhold

 • Kjortelen fra snøfonna
  av Marianne Vedeler og Lise Bender Jørgensen
 • Gravrøys og grop, nye funn på Nidarneset
  av Chris McLees
 • Gammel runestein frem fra skyggen?
  av Ingvild Aa. Grønbeck
 • Franske møbler på langtur
  av Britt Eli Thingstad
 • Fane fra Trondhjems Borgerkorps
  av Britt Eli Thingstad
 • Boktips
 • Silkevester og politikk
  av Lise Bender Jørgensen og Britt Eli Thingstad
 • Steinaldergraver
  Jenny Kalseth
 • Bryggesteiner og kulturlag – spor etter gårdens opprinnelse
  av Geir Grønnesby
 • 36 Tur-retur: De britiske øyer - Namdalen
  av Birgitta Berglund
 • «Jeg fant, jeg fant,» sa Askeladden
  av Jon Anders Risvaag
 • Dypdykk i fotoarkivet
  av Ellen Grav Ellingsen
 • Fantasifull heraldikk
  av Harald Nissen
 • Kort om fortid
  ved Astrid Kähler

Smakebit fra SPOR nr. 1 2014

Smakebit fra SPOR nr. 1 2014

Smakebit fra artikkelen omo BryggesteinDet var i 1851. Jeg var paa Hedemarken og spaserede en Dag hen over Marken. En gammelagtig husmand stod i arbeide. «hvad er det for Sten?» spurgte jeg og pegede paa et Sted paa Ageren, som var halvt skjult av Smaa-Sten, næve-store. «Ja, det er Brygge-Sten.» «Brygge-Sten?» «Ja, Koge-Sten.» «Koge-Sten?» «Ja, som de kogte med, naar de skulde brygge – i den tid, de ikke havde Malm-gryder.»

Last ned pdf