SPOR nr. 1-2013

SPOR nr. 1-2013

Det er ingen tvil om at en reise mellom norskekysten og De britiske øyer var både langvarig og risikofylt i vikingtiden. Og selv om de hadde gode skip og en betydelig kunnskap om vær, vind, havstrømmer og himmellegemer, var de sjøfarende i stor grad prisgitt elementenes luner. Det er derfor fascinerende at vi i dag kan se omfanget av den ferdselen som tross de mange utfordringer og farer likevel har funnet sted. Dette nummer av SPOR peker blant annet på et halvt tusen artefakter av ulike slag fra De britiske øyene, funnet i vikingtidens hjemlige graver. «Suvenirer» fra et fremmed land som i kraft av sin annerledeshet bidrog til å styrke og øke eierens posisjon og status.

En annen historie, fra en senere tid, kan presentasjonen av Det norske militære skiløperkorps fortelle om. Heller ikke disse karene sto tilbake for strabasiøse utfordringer. Artikkelen vitner om tider hvor skiløping ikke bare var av avgjørende betydning i utførelsen av den daglige dont her nord, men den var også til tider et viktig element i forsvaret av landet. Historien om skiløperkompaniet er både dramatisk og gripende. 

Når en lekmann står overfor et forhistorisk funn kreves det at han har et spesielt indre og ytre blikk. En slikt blikk hadde historikeren og kunstneren som sommeren 1999 reagerte på symmetrien i en rekke stolpehull på Slåfjellet mellom Lesja og Vågå. Flere befaringer i årene som fulgte avdekket det som kanskje er det mest storslagne massefangstanlegg for rein i Sør-Norge, og som etter foreliggende dateringer var i bruk mellom det tiende og tolvte århundre.

SPOR tilbyr også denne gang en spennende reise tilbake i tid: Arkeologene avdekker jevnlig nye bruddstykker av fortiden. Nye funn og ny innsikt utvider kikkhullet mot folk som levde under andre forhold og med andre rammer enn oss, men der følelser, drømmer og ambisjoner likevel til forveksling var lik våre egne.

Innhold

 • En handelsreisendes død
  av Ellen Grav Ellingsen  
 • Røvergods i graver
  av Aina Margrethe Heen Pettersen
 • To smeder – tusen års avstand
  av Elling Alsvik 
 • Unikt fangstanlegg – vitne om kløkt og samhandling
  av Per Jordhøy
 • Boktips
 • Skiløperkorpset
  av Frode Lindgjerdet
 • Dendrologisk datering av madonnaen fra Mære
  av Daniela Pawel
 • Mayaenes underverden
  av Jo Sindre Eidshaug og Silje Hårstad
 • Bevare meg vel!
  av Morten Steffensen og Morten Sylvester
 • Himmelretningar i mellomaldersogene
  av Anne Stalsberg
 • Pelsverk i heraldikken
  av Harald Nissen
 • Marginale blomster – blomsterillustrasjoner i middelaldermanuskript
  av Evelyn Irene Thor
 • Den mystiske steinballen
  av Kjell André Brevik
 • Kort om fortid
  ved Astrid Kähler

Smakebit fra SPOR 1-2013

Smakebit fra SPOR 1-2013

Røvergods i graver.Blant gravgods som er funnet i norske vikingtidsgraver utgjør gjenstander som stammer fra De britiske øyer et markert og karakteristisk innslag i det arkeologiske materialet. Disse gjenstandene blir ofte referert til som insulære gjenstander (eng. insular = øy-). Det insulære området omfatter nåværende England, Wales, Skottland, Nord-Irland og Republikken Eire. Funn av insulære gjenstander begrenser seg hovedsakelig til de skandinaviske landene, hvorav Norge har den klart største andelen av dette materialet.
Hovedtyngden av funnene stammer fra gravlegginger, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på noen av de insulære gjenstandene som er funnet i vikingtidsgraver i Trøndelag.
Last ned pdf