SPOR nr 1-2012

SPOR nr 1-2012

Forside SPOR 1-2012Orienten er et ord som tradisjonelt har lokket frem forestillinger om en spennende verden full av eventyrlige opplevelser. De siste tiårs hendelser, blant annet i Afghanistan, har imidlertid forstyrret bildet. Konflikter, krig og ødeleggelser har overskygget minnet om den intellektuelle og kulturelle rikdom, som vi i Vesten har lært og dratt nytte av opp gjennom historien.

NTNU Vitenskapsmuseets utstilling «Det gjemte Afghanistan» (10. mai til 2. september) ønsker å bøte på dette ved å vise frem en historie de fleste i Vesten ikke vet så mye om. Utstillingen av arkeologiske funn fra fire forskjellige lokaliteter i Afghanistan lar oss se inn i en verden som var preget av svært høy kunstnerisk dyktighet. Særlig de rikegravene vitner om en høytstående materiell og åndelig kultur.
 
Dette nummeret av SPOR er med på å understøtte utstillingens mål om å åpne våre øyne for den ikke bare gjemte, men også dels glemte historien om Afghanistan og andre østlige land. Majoriteten av artiklene berører Østens materielle og åndelige kultur, og ser på hvordan den har vandret over hav og land og satt spor etter seg helt opp til vår avkrok langt i nord.
 
Vi håper lesingen inspirerer til betraktninger rundt disse temaene, men også til å ta en tur til museet for å oppleve noe vi ellers kanskje aldri vil få anledning til å se.

Innhold:

 • Afghanistan: Den gjemte historien av Axel Christophersen                                               
 • Kulturblanding, handel og erobring av Jens Erland Braarvig
 • Plyndring og handel med kulturminner av Christopher Prescott og Atle Omland
 • Kostelige glass på langfart av Winnie Odder
 • Islamske mynter i Orkdal av Jon Anders Risvaag
 • Dypdykk i fotoarkivet av Ellen Grav Ellingsen
 • Lapis lazuli, den kostelige fargen av Anne Stalsberg og Unn Plahter
 • Boktips                                  
 • Falkonering, elitens fritidssyssel av Ragnar Orten Lie
 • Jernets reise: Fra Lilleasia til Norden av Lars Fredrik Stenvik
 • Japansk heraldikk av Harald Nissen
 • Kort om fortid av Astrid Kähler

Smakebit fra SPOR nr 1-2012

Smakebit fra SPOR nr 1-2012

Afghanistan - den gjemte historien i Spor

"Afghanistan - den gjemte historien" av Axel Christophersen

Ingen som har sett National Geographic-fotografen Steve McCurrys prisbelønte fotografier fra Afghanistan vil noensinne glemme de vakre, dype grønne, blå og røde fargene i hans dokumentariske bilder. Hvem husker ikke bildet av jenta Sharbat Gula med det røde sjalet over det svarte håret og de intenst stirrende grønne øynene?

Last ned artikkel som pdf.

SPOR kan kjøpes hos noen Narvesen-utsalg, i Museumsbutikken Gunnerus eller ved å kontakte Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.