Spor nr 1-2011

Spor nr 1-2011

Forside Spor nr 1-2011Innenfor arkeologien, som i mange andre fagområder, er det ofte slik at jo mer du finner ut av, jo mer utvider horisonten seg. Potensialet for egenutvikling og kunnskapstilegnelse blir dermed uendelig. Jo lenger inn i kunnskapens hus vi kommer, jo flere dører og rom åpenbarer seg, i mange tilfeller inn til andre fagområders «hus».

Det man finner av konkrete spor etter tidligere mennesker er bare et snevert utvalg av fortidens materielle kultur, gjerne representert av gjenstander og strukturer som på grunn av sin egenart og gunstige bevaringsforhold har overlevd tidens tann.

Dessuten er det helst elitens etterlevninger som blir lagt i jorden, og derved bevart. Dette gjør at man sjeldnere har materiale som representerer den jevne mann og kvinne. Samtidig som tiden på en måte er arkeologiens verste fiende, jobber den også til vår fordel. Det gjøres stadig nye funn, og nye metoder viser seg å ha stor nytteverdi. Selv etter at gjenstander og strukturer er forvitret og gått i oppløsning, kan man, som vi ser i artikkelen om bruk av geofysiske metoder, få informasjon om det som ligger under overflaten uten at man foretar en tradisjonell utgravning. Dette gjør at fremtidige forskere med nye metoder vil kunne gjøre sin forskning på de samme funnene. Nye metoder tas i bruk, samtidig som mange fenomen kan spores tusener av år tilbake.

Bling er et uttrykk som betegner pyntesyke hip-hop'ere og andres bruk av overdimensjonerte, prangende smykker og annet kitch tilbehør. Uttrykket renner meg i hu når det gjelder bronsealdermote, som blir beskrevet i artikkelen med samme navn i denne utgave av SPOR. Skjørt med 120 bronsesylindre, tallerkenstore belteplater, fingertykke hals- og armringer og flotte, men ubrukelige økser, vitner om at ønsket om å bli sett og påskjønnet ikke er en moderne tilføyelse til menneskets behovspyramide.

Vi håper dere vil nyte disse og alle de andre spennende artiklene vi har å by på i dette nummeret av SPOR. God lesning.

Innholdsliste

Skrivepinnar i Nidaros av Anne Stalsberg
«Kinderegget» Gravhaug skjulte bergkunst av Anne Haug
Hedensk eller kristen begravelse? av Ragnar Orten Lie
Det store puslespelet - Nye oppdagingar i Nidarosdomen av Øystein Ekroll
Å sova under sotet raft av Jan Ragnar Hagland
Bronsealdermote av Sophie Bergerbrant
Broen til Steinvikholm slott av Øyvind Ødegård og Morten Sylvester
Georadar avdekker fortidsminner av Arne Anderson Stamnes
Egypts gamle steinbrudd i faresonen av Per Storemyr og Tom Heldal
Ta vare på dine gamle gjenstander: Fotoalbum av Elizabeth E. Peacock
Dypdykk i fotoarkivet: Kirken som forsvant av Ellen Grav Ellingsen
Boktips
Visste du …? ved Astrid Kähler
Kristus for allmuen av Kirsten Stabel
De gode mennesker i Languedoc av Astrid Kähler

En smakebit fra SPOR 2-2011

En smakebit fra SPOR 2-2011

Faksimilie, Spor 2-2011.

"Gravrøys på bygdeborg" av Ingrid Ystgaard.

"I en røys på høyeste punktet på bygdeborgen Halsstein, ble det blant annet funnet klinknagler. Undersøkelsen av røysa bekreftet at dette var en grav. Innenfor en ring av steiner lå et lag trekull med konsentrasjoner av brente bein, antagelig restene av selve likbålet."

Last ned artikkelen som pdf.

SPOR kan kjøpes hos noen Narvesen-utsalg, i Museumsbutikken Gunnerus eller ved å kontakte Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.