SPOR nr 1-2010

SPOR nr 1-2010

Forside Spor 1-2010Begrepet «askefast» har vært mye brukt i det siste i forbindelse med Eyjafjallajøkulls utbrudd. Når det gjelder ofrene for tidligere vulkaners nykker, f.eks. innbyggerne i Pompeii i år 79, kommer begrepet virkelig til sin rett.

Her satte asken et plutselig punktum for et helt samfunn, og sementerte det så å si fast for ettertiden, med bygninger, gjenstander, dyr og mennesker.

Slike komplette bilder fra forhistorien er, tross alt, og heldigvis for datidens mennesker, en sjeldenhet. Som oftest er sporene langt mer beskjedne og subtile. Unnselige flintavslag, ødelagte køller og gamle hustufter er ikke storslåtte og imponerende i den forstand, men det inngir likevel ærefrykt å stå med en 8000 år gammel pilespiss i hånden.

Den, og andre funn, vitner om en kamp for tilværelsen, en avansert redskapsteknologi, en viten om dyrs og andre byttedyrs vandringer og bevegelser, og et sosialt samfunn befolket av mennesker som hadde det samme basale følelsesregister som oss: sinne over et ødelagt redskap eller en mislykket jakt, glede over nedfelt bytte, et barns fødsel og en avkjølende dukkert i et blinkende skogstjern.

Arkeologene som sommeren 2009 arbeidet på Hitra, hadde gode muligheter til å filosofere over dette da de undersøkte en større steinalderboplass før en ny veitrasé for alltid skulle legge denne, bokstavelig talt, i grus.

Det som kommer frem kan også være spor etter voldsomme eller skremmende hendelser, slik som skjelettrestene fra Inderøya og naziskiltet på elvebunnen. Men alle bærer de samtidig i seg historier om menneskers tapperhet og heltemot, sorg og tap.

Undring over og ærefrykt for mennesker og liv gjennom alle tider, er noe av det SPOR prøver å viderebringe, gjennom å vise et utsnitt av det som til stadighet gjenfinnes ute i felten eller i museenes gjemmer. Vi håper at vi et stykke på vei lykkes med dette, og ønsker leserne en stund med undring, glede og til syvende og siste artikkel, forhåpentligvis økt appetitt på kunnskap om og innsikt i forhistorien.

Innholdsliste
Da erkeengelen Mikael og Satan kom til museet
Tekst Anne Stalsberg
Broen over elven
Tekst Morten Sylvester og Øyvind Ødegård
Velsignet ferd
Tekst Hanne Haugen
Boktips
Å tegne elger på berg - en håndbok fra steinalderen
Tekst Kalle Sognnes
Bergkunst og bosetning
Tekst Brynja Bjørk Birgisdottir og Silje Sandø Rullestad
Spiraler og malstrømmer
Tekst Terje Stafseth
Skjelettene på bygdeborgen
Tekst Hilde Fyllingen
Energi til Trondheims verksteder?
Tekst Ruth Iren Øien
Sverd fra Polen
Tekst Piotr Pudło
Naziskilt på elvebunnen
Tekst David Tuddenham
Ta vare på dine gamle gjenstander: Klokker
Tekst Elizabeth. E. Peacock
42 8000 år gamle hus på Hitra
Tekst Brynja Bjørk Birgisdottir og Jenny Kalseth
Blikk gjennom bakken: geofysikk og arkeologi
Tekst Kristin Foosnæs
Visste du ....
Ved Astrid Kähler