SPOR nr 1-2009

SPOR nr 1-2009

Forside 1-2009Arkeologiens betydning for folk flest er ikke alltid åpenbar. Men for de fleste preges likevel forholdet til forhistorien av at det alltid er noe som aldri slutter å overraske og begeistre.

Blant annet etterlater den visdom, innsikt og kunnskap som ligger bak det fortidige menneskets løsninger på tekniske og praktiske utfordringer, beundring og overraskelse når de i dag blir gjenoppdaget.

Det kan høres merkelig å snakke om at de var forut for sin tid, men faktum er at man i dag innenfor mange fagfelt i økende grad bruker fortiden ved planlegging av fremtiden, både når det gjelder miljømessige, ressursmessige, medisinske og tekniske løsninger. Fortidens mennesker var opptatt av å overleve, både på kort og lang sikt. Spor viser også denne gang mange eksempler på hvordan man i fortiden har visst å forvalte ressurser på en måte som i århundrer har sikret det vi i dag kaller bærekraftig utvikling. Norsk lafteteknikk fra først på 1700-tallet i St. Petersburg har detaljer som sikret langsom forråtning av treverket.

Lyngheiene på Shetland ble utnyttet bokstavelig talt til siste trevl for folk og dyr, men pleiet med omhu, fordi man så betydningen av biologisk mangfold – og handlet deretter.

Bronsealderens smeder utførte avanserte reparasjoner av skadete gjenstander, til dels med teknikker som vi i dag ikke er i stand til å gjøre dem etter.

Brennaktuell og med læringsverdi er også artikkelen om Smølen Kobberverk som ble satt i gang tidlig på 1700-tallet. Denne historien som forteller om vidtrekkende konsekvenser av overmot og grådighet. Lære av historien og forhistorien kan vi alltid, dersom vi vil.

Innholdsliste:
Oksetann flytter grenser
av Frank Asprem.
Bronse fra syd
av Preben Rønne.
Staselig begravelse i skadet gravhaug
av Brynja Bjørk Birgisdottir.
«Bedre med ett sting i tide enn ni i utide»
av Lucy Skinner.
Boktips.
Støping «á cire perdue»
av Preben Rønne.
Pjotrs hus – Peter den stores fyrsteresidens i St. Peterburg og dei som bygde det
av Anne Stalsberg.
Reise til Miklagard
av Alexandra Angeletaki.
Bondens hjelper – buskapens trøst
av Amy Lightfoot.
Våpenskjold i Veøy kirke
av Harald Nissen.
Visste du ...
ved Astrid Kahler.
Smølens kobberverk
av Ragnar Orten Lie og David Berg Tuddenham.
Ta vare på dine gamle gjenstander: Leketøy og spill
av Elizabeth E. Peacock.
Det er sjøorm i Røssvatnet
av Arne B. Johansen.