Sørsamisk samling

Sørsamisk samling

Samisk sølvkopp. Foto: NTNU VitenskapsmuseetVitenskapsmuseets samiske samling består av både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk materiale.

Samlingen består av ca. 400 gjenstander.

Noen få gjenstander skriver seg fra 1700- og 1800-tallet, men de fleste er innkjøpt i begynnelsen av forrige århundre. Det dreier seg om kofter, pesker og andre draktdeler, husgeråd og ulike bruksgjenstander.

Den viktigste gjenstanden er en runebomme som trolig er skaffet til veie av biskop Johan Ernst Gunnerus, en av stifterne av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

NTNU Vitenskapsmuseets sørsamiske samling er ikke utstilt, men noen få gjenstander vises i 1760 - Vitenskap i verdens utkant - bl.a. Gunnerus´ runebomme og en eldre treskulptur med sørsamisk drakt.

Kontaktperson: Førsteamanuensis Birgit Maixner.