Fotopolicy BODY WORLDS:

Tillatt

  • Stillbilder til privat bruk tatt med mobiltelefon eller mindre kameraer, til ikke-kommersiell bruk
  • Profesjonelle foto og video tatt av akkreditert presse for aktuell journalistisk omtale av BODY WORLDS, og med forhåndsgodkjenning og registering.
Ikke tillatt
  • Video og filming
  • Bruk av stativ
  • Bruk av blitz
  • Profesjonell eller kommersiell fotografering
  • Kommersiell distribusjon eller salg av foto
  • Lyssetting eller annet profesjonelt utstyr
  • Fotografering som er sjenerende for andre gjester
  • Respektløse handlinger mot utstillingselementer eller andre gjesters privatliv