Påvirkningen fra store hjortedyr på ulike økosystemtjenester i boreal produksjonsskog

DOKTORGRADSPROSJEKT - PH.D

Påvirkningen fra store hjortedyr på ulike økosystemtjenester i boreal produksjonsskog

Påvirkningen fra store hjortedyr på ulike økosystemtjenester i boreal produksjonsskog Foto Per Harald Olsen NTNU Vitenskapsmuseet
De norske bestandene av elg og hjort har økt kraftig de siste få tiår. Dette har resulterer i et høyt beitetrykk som påvirker regenereringen av skogstrær, tømmerproduksjon, biodiversitet, næringsforholdene I jorda og karbonlagring.

 

 


For å studere de kompliserte interaksjonene mellom store beitedyr, vegetasjon og klima, så sammenligner vi målinger gjort innenfor og utenfor store permanente gjerder som har blitt satt opp på nylig hogde områder og som forhindrer at elg og hjort kommer til og får beitet. Ved å bruke langtidsserier med økologiske data samlet i forskjellige skogstyper med kjente tettheter av hjortedyr så håper vi å kunne forklare noen av de observerte forskjellene i skogens utvikling.

Å forstå effekten av store beitedyr på vegetasjonen vil hjelpe oss å identifisere fornuftige bestandsmål for elg og hjort i Norge og dermed forsikre en bærekraftig forvaltning av naturresurser samtidig som vi identifiserer potensielle konflikter mellom ulike forvaltningsmål, slik som tømmerhogst og bevaringsarbeid. 

Prosjektet er en del av det tematiske satsningsområdet NTNU bærekraft.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Stipendiat Anders L. Kolstad

Veiledere:

Prosjektstatus: Pågående

Prosjektstatus: Pågående

  • Planlagt disputas: høsten 2019