Placeholder

Illustrasjon av humle som flyr.

Humlebuzz. Illustrasjon med tekst.
 

 

- En buss full av kunnskap om blomster og bier:
Lær hvordan pollinerende insekter lager sjokolade, kaffe, frukt og bær!


Om Humlebuzz

Om Humlebuzz

Idéen til Humlebuzz-prosjektet kom fra direktør Reidar Andersen ved NTNU Vitenskapsmuseet. Prosjektet ble igangsatt våren 2016 og er blitt videreutviklet med nytt innhold hvert år.

Bakgrunnen for prosjektet er det store behovet for formidling av kunnskap om verdens pollinatorer (insekter, dyr og fugler som sprer pollen) og den betydningen naturlig pollinering har for produksjonen av mat.

Norske myndigheter har vedtatt en nasjonal strategi for å ivareta pollinerende insekter. Økt satsing på formidling er en av tre hovedmålsettinger. Humlebuzz-prosjektet finansieres av midler fra Miljødirektoratet.

Den praktiske gjennomføringen av prosjektet er ved Tor Bollingmo, som er spesialist innen formidling i naturhistorie og som blant annet har skrevet boken "Norges humler".

I menyen kan du finne lenker til oppgaver og stoff som elevene kan arbeide med før Humlebuzz kommer på besøk. Under "Buzzrute" i menyen finnes prosjektets reiserute og program for 2020.

Hvis du har faglige spørsmål om prosjektet, insekter eller blomster, kontakter du Tor Bollingmo
Hvis du har spørsmål angående påmelding eller organisering av Humlebuzz-besøket, kontakter du Solbjørg Pedersen. 

Humleskolen.no er et nettsted for opplevelser og læring både om humler og andre arter i norsk natur. Foto av admiralsommerfugl: Tor Bollingmo.