Placeholder

Humlebuzz Humle som flyr


 

 

- En buss full av kunnskap om blomster og bier:
Lær hvordan pollinerende insekter lager sjokolade, kaffe, frukt og bær!


Om Humlebuzz

Om Humlebuzz

Idéen til Humlebuzz-prosjektet kom fra direktør Reidar Andersen ved NTNU Vitenskapsmuseet. Prosjektet ble igangsatt våren 2016 og er blitt videreutviklet med nytt innhold hvert år. Fra 2019 samarbeider Vitenskapsmuseet med de øvrige universitetsmuseene i Norge om gjennomføring og faglig innhold.

Bakgrunnen for prosjektet er det store behovet for formidling av kunnskap om verdens pollinatorer (insekter, dyr og fugler som sprer pollen) og den betydningen dette naturlige fenomenet har for verdens produksjon av mat.

Norske myndigheter har vedtatt en nasjonal strategi for å ivareta pollinerende insekter, der økt formidling er en av tre hovedmålsettinger. Humlebuzz-prosjektet finansieres av midler fra Miljødirektoratet.

Den praktiske gjennomføringen av prosjektet er ved Tor Bollingmo, som er spesialist innen formidling i naturfag og som blant annet har skrevet boken "Norges humler".

I menyen kan du finne lenker til oppgaver og stoff som elevene kan arbeide med før Humlebuzz kommer på besøk. Under "Buzzrute" i menyen vil du etter hvert finne prosjektets reiserute og program for 2020.

Hvis du har faglige spørsmål om prosjektet, insekter eller blomster, ringer du til Tor Bollingmo
Hvis du har spørsmål angående påmelding eller organisering av Humlebuzz-besøket, ringer du til Solbjørg Pedersen. 

Humleskolen.no er et nettsted for opplevelser og læring både om humler og andre arter i norsk natur. Foto av admiralsommerfugl: Tor Bollingmo.