Nettutstillinger

 • Til nettutstillingen
  Fra samisk samling - Luer og votter
 • Til nettutstillingen
  9 arkeologiske funn i Trondheim
 • Til nettutstillingen
  Bronsealderen i Midt-Norge
 • Til nettutstillingen
  Kjempeblekksprut i Trondheimsfjorden

Til nettutstillingen

Kunsthistoriestudenter om objekter i vår samling
Gjenstandsfortellinger

Til nettutstillingen

Severdige arkeologiske funn
9 arkeologiske funn du må se i Trondheim

Til nettutstillingen

Fra samisk samling
Luer og votter

Til nettutstillingen

Kirkesølv fra siste del av 1300-tallet
Alterkalken fra Logtu kirke

Til nettutstillingen

Smakebiter fra NTNU Vitenskapsmuseets
Geologiske samling

Til nettutstillingen

Gravfunn og offerfunn fra bronsealderen
Bronsealderen i Midt-Norge

Til nettutstillingen

Tror du at du og familien er alene når jula ringes inn?
Liv i juletreet

Til nettutstillingen

Norges første vitenskapelige botaniske samling
Gunnerusherbariet

Til nettutstillingen

Spor etter J.E. Gunnerus i Trondheim
Gunnerus i bybildet

Til nettutstillingen

Villroser i Trøndelag. Vet du hva de heter?
Roser på din vei

Til nettutstillingen

Høyt henger de og sure er de
Rogn og asal

Til nettutstillingen

Kopifremstilling av Maria med barnet
Billedhuggeren i Kirkesamlingen

Til nettutstillingen

Afghanistan - Den gjemte historien
Kufiske mynter

Til nettutstillingen

En taksidermist preparerer og utstopper dyr
Restaurering av en utstoppet flodhest

Til nettutstillingen

Botanisk mangfold på Dovrefjell
Kongsvoll fjellhage

Til nettutstillingen

Fra samisk samling
Redskaper og håndverk

Til nettutstillingen

Kjempene driver i land
Kjempeblekksprut i Trondheimsfjorden