Metallsøkerfunn: små glimt fra fortiden

Metallsøkerfunn: små glimt fra fortiden

Nøkkel. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

 

Metallsøking er en metode som blir brukt av både arkeologer og privatpersoner. En metalldetektor er et elektrisk instrument som reagerer på metaller skjult i jorden. Hvert år blir det gjort mange arkeologiske funn på denne måten.

Det meste man finner med metallsøkeren kan kategoriseres som moderne skrot. Men i jorden ligger det også spennende rester fra forhistorien. Mynter, smykker og andre ting av metall kan ligge rett under føttene våre. En
metallsøker kan finne vanlige bruksgjenstander av jern, men også edelmetaller som gull og sølv.

Utstillingen er laget sammen med masterstudenter i arkeologi ved NTNU. Våren 2019 jobbet studentene med gjenstander fra innsamling til formidling. Alle de utstilte gjenstandene er funnet med metallsøker, og viser et utvalg fra ulike tidsperioder fra forskjellige steder i Midt-Norge.

Metallsøkerfunn - bilder

Metallsøkere. Foto: Fredriksen & Stamnes

Funnene betraktes. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet