Materiell til skolen

SPOR i skolen

SPOR – Nytt fra fortiden er et tidsskrift som kan gjøre undervisningen i skolen ekstra interessant, både for lærer og elev på alle trinn. Her finnes stoff som kan benyttes innenfor flere fagområder; blant annet kan historie og teknologi forenes i mange spennende, utradisjonelle og utviklende prosjekter.

Svært mange av artiklene som er skrevet i ulike nummer av SPOR egner seg godt til undervisning – både på det teoretiske og det praktiske plan. Det er mange emner som ganske sikkert vil fange elevenes interesse.

 

Bli med ut! i skolen

Bli med ut! er en serie populærvitenskapelige hefter med naturhistoriske emner. Serien er uperiodisk og utgis med varierende antall numre pr. år. Det første heftet kom ut i 2004 og omhandlet fortidas plante- og dyreliv. Senere hefter har hatt temaer om ulike dyregrupper, hageplanter eller kjente turområder i Trondheimsregionen.

Lærere på alle undervisningstrinn, men også spesielt interesserte elever, kan finne utrolig mye spennende stoff i Bli med ut!.

Digitalt undervisningsmatriell til skolen

Digitalt undervisningsmatriell til skolen

Publikasjonene "Spor" og "Bli med ut"

Tidsskriftet "Spor" og heftene "Bli med ut" gir spennende informasjon om arkeologi og naturhistorie skrevet på en engasjerende populærvitenskapelig måte. Perfekt for bruk i skolen.

Rollespillene "En verden av plast og "Fuglereisen"

Rollespillene vil på en informativ, spennende og deltagende måte bevisstgjøre skoleklasser på hva marin forsøpling er og hvordan det oppstår, i tillegg til å gi dem et aktivt innblikk i hvilke konsekvenser marin forsøpling har for oss og andre vi deler verden med. 

PlanteR

Artsutbredelsesmodellen planteR simulerer effekten av klimaendringer og beitetrykk på rødlista planter. Hva skjer med de sjeldne og truede ville plantene våre om klimaet i Norge blir varmere og våtere, eller om antall beitedyr, som elg og hjort, skulle øke kraftig?