Materiell til skolen

SPOR i skolen

SPOR – Nytt fra fortiden er et tidsskrift som kan gjøre undervisningen i skolen ekstra interessant, både for lærer og elev på alle trinn. Her finnes stoff som kan benyttes innenfor flere fagområder; blant annet kan historie og teknologi forenes i mange spennende, utradisjonelle og utviklende prosjekter.

Svært mange av artiklene som er skrevet i ulike nummer av SPOR egner seg godt til undervisning – både på det teoretiske og det praktiske plan. Det er mange emner som ganske sikkert vil fange elevenes interesse.

 

Bli med ut! i skolen

Bli med ut! er en serie populærvitenskapelige hefter med naturhistoriske emner. Serien er uperiodisk og utgis med varierende antall numre pr. år. Det første heftet kom ut i 2004 og omhandlet fortidas plante- og dyreliv. Senere hefter har hatt temaer om ulike dyregrupper, hageplanter eller kjente turområder i Trondheimsregionen.

Lærere på alle undervisningstrinn, men også spesielt interesserte elever, kan finne utrolig mye spennende stoff i Bli med ut!.