Himmelens glans

– MIDDELALDERENS EMALJEARBEIDER FRA LIMOGES
Limoges. Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet har en fin liten samling av emaljearbeider fra byen Limoges i Sør-Frankrike. Samlingen består av liturgiske gjenstander knyttet til alteret i middelalderens kirker og er fra det tidlige 1200-tallet. 

I perioden 11. desember 2018 - 23. april 2019 stiller vi ut disse vakre emaljearbeidene i museets foajé.

Byen Limoges i Sør-Frankrike var ved slutten av 1100-tallet det ledende sentrum for produksjon av metallarbeider med fargestrålende emalje i Europa. Ved begynnelsen av 1200-tallet gikk produksjonen fra klostrene over til private verksteder, og en storstilt masseproduksjon av kirkelig kunsthåndverk begynte. I Norge, som i resten av Europa, foregikk det en omfattende kirkebygging på 1100- og 1200-tallet. Dermed åpnet det seg et stort marked for kirkeinventar som krusifikser, helgenskrin, lysestaker, bokbind, esker til alterbrød og røkelseskar. Limoges-arbeidene med sin funklende emalje i forskjellige farger og strålende forgyllning var svært etterspurt. Skjønnheten til gjenstandene skulle avspeile det kristne budskapet, og bildene kunne brukes i gudstjenestene for å illustrere den kristne lærens innhold. Tusenvis av emaljerte gjenstander fant veien fra Sør-Frankrike til Norden. Trolig var de fleste av de 1200 norske middelalderkirker i besittelse av én eller flere Limoges-arbeider. Bare et fåtall av dem er bevart i dag

.

Limoges. Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet

Limoges. Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet