Kongsvoll fjellhage

Kongsvoll fjellhage

Fjellhagen på Kongsvoll ligger ca. 900 moh. og er en naturhage på ca. 8 dekar, der stedets egen flora og vegetasjon er beholdt.  NTNU Vitenskapsmuseet  tilbyr omvisninger og undervisning om det botaniske mangfoldet på Dovrefjell. Universitet disponerer også en egen forskningsstasjon her: Kongsvoll biologiske stasjon. 

Besøk oss

Besøk oss

  • Fjellhagen ligger i Oppdal kommune, midt mellom Dombås og Oppdal på Dovrefjell.
  • Hagen holder åpent for besøkende i sommermånedene juni, juli og august

Utforsk hagen

Utforsk hagen

Kongsvoll fjellhage inngangspartiet Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Fjellhagen følger det naturlige landskapet og har flere delområder  

Biologisk stasjon

Biologisk stasjon

Kongsvoll fjellhage oversikt Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Kongsvoll biologiske stasjon er NTNUs forskningsstasjon på Dovrefjell

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Kongsvoll fjellhage oversikt Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Praktisk informasjon til deg som besøker hagen

Fjellhagens historie

Dovrefjells flora

Dovrefjells flora

Kongsvoll fjellhage Forglemmegei Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Fjellhagen gir en forsmak på Dovrefjells flora,- les mer om den særegne floraen 

Her finner du fjellhagen

Her finner du fjellhagen

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

For omvisning, undervisning eller andre spørsmål kontakt: 

Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet:

Bestyrer ved Kongsvoll fjellhage og biologiske stasjon Tommy Prestø: