Kongsvoll biologiske stasjon bilde

Kongsvoll fjellhage Oversikt Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Kongsvoll biologiske stasjon

Forskning ved Kongsvoll fjellhage

Kongsvoll biologiske stasjon

Kongsvoll biologiske stasjon er en forskningsstasjon ved Kongsvold Fjeldstue som NTNU disponerer. Stasjonen er åpen for forskere og studenter innen biologiske fag på universitets- og høgskolenivå. For bruk av stasjonen og booking, ta kontakt med NTNU Vitenskapsmuseet.

Bruk av stasjonen

Den som ønsker å bruke stasjonens fasiliteter i forbindelse med forskning på Dovrefjell, kan kontakte NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie ved:

Alle henvendelser om booking sendes til Kongsvoll.biologisk@vm.ntnu.no.


Praktiske spørsmål kan også rettes til Kongsvold Fjeldstue:

For brukerne av Kongsvoll biologiske stasjon

For brukerne av Kongsvoll biologiske stasjon

Betaling

For bruk av Kongsvoll biologiske stasjon blir brukeren belastet en avgift på kr 100 per person per døgn. Faktura blir tilsendt bruker etter endt opphold fra NTNU Vitenskapsmuseet. 
 

Mottak, nøkler

Ved ankomst kan nøkler hentes i resepsjonen til Kongsvold Fjeldstue. Leiere må ha med bekreftelse på booking og fylle ut registreringsskjema. Ved endt opphold leveres nøklene tilbake i fjellstuas resepsjon.
 

Utstyr ved stasjonen

En ber om at brukerne bringer med seg eget sengetøy eller sovepose. Sengetøy kan også leies av fjellstua.
Stasjonens laboratorium og kontor har trådløst internett. Det forutsettes at brukerne benytter egen mobiltelefon og pc.
 

Vedlikehold av stasjonen

Bruk av stasjonen er basert på at brukerne sørger for sin forpleining og at de gjør rent etter seg. Dette inkluderer å vaske etter seg slik at rom, kjøkken, WC m.m. umiddelbart kan tas i bruk av andre. Vaskemidler og redskap står i gangen utenfor rommene. Ekstra utstyr står i skap på laboratoriet i 2. etasje. Persstuggu disponerer egen støvsuger.
 
Matvarer får ikke etterlates på stasjonen (selv om man forventer å komme tilbake i løpet av sesongen), heller ikke personlige eiendeler og utstyr. Etterlatte klær, utstyr m.m. blir fjernet. Ved behov for lagerplass for faglig utstyr blir lagerplass tilvist av Kongsvold Fjeldstue. Søppel legges i søppel-container på gårdsplassen.

Kongsvoll biologiske stasjon bilder

Kongsvoll fjellhage Raudberglav Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Kongsvoll fjellhage Fjelleiner  Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Kongsvoll biologiske stasjonen består av:

Kongsvoll biologiske stasjonen består av:

 

  • Søndre del av Raulåna med to rom, kjøkken, dusj, WC og oppholdsrom i første etasje og laboratorium, undervisningsrom og kontor i andre etasje
  • Persstuggu, ett rom og kjøkken med varmt vann. Det har ikke eget bad eller toalett, men besøkende får tilgang til dusj og WC i Raulåna.
  • Eldhuset, som er bolig for bestyrer.