Kjempeblekksprut i Trondheimsfjorden

01.03.2009:

Kjempeblekksprut i Trondheimsfjorden

Som Norges tredje største fjord kan Trondheimsfjorden på mange måter virke både skremmende og spennende. En ting som bidrar til dette er det faktum at ikke mindre enn fire kjempeblekkspruter har drevet i land i fjorden. Hva er det med Trondheimsfjorden som gjør at de dukker opp her?

Det har drevet i land omtrent 20 kjempeblekkspruter langs norskekysten. To av disse har blitt funnet i Hemne og ikke mindre enn fire i Trondheimsfjorden. Tre er funnet i fjæra på Ranheim og en i Levanger. Den siste ble funnet i 1975. NTNU Vitenskapsmuseet har flere av disse i sine samlinger. Dette er dyr som har vært viet stor interesse blant vitenskapsfolk gjennom tidene. Dessverre er det ikke mulig å stille dem ut. Det skyldes tilstanden dyrene er i, både når de finnes i fjæra og slik de ligger bevart i samlingene.

Hvorfor har disse blekksprutene dukket opp i Trondheimsfjorden? Siden vi ikke vet så mye om kjempeblekkspruten er det vanskelig å si noe om dette. En naturlig forklaring kan være at Trondheimsfjorden er en av de største fjordene langs kysten, den er dyp og har god utskiftning av vann med havet utenfor. Blekksprutene kan derfor naturlig følge strømmene innover i fjorden.

(Saken fortsetter under bildet.)

To jenter (fra Ranheim?) poserer ved kjempeblekkspruten som ble funnet i fjæra ved Ranheim 5. mars 1928. Total lengde var omtrent åtte meter

Alle funn av kjempeblekksprut i Norge er av individer som er funnet døde eller halvdøde i fjæra, eller i forkommen tilstand nært land. Det gjelder også i verden forøvrig. Selv om noen få er tatt i trål har også de vært i samme forfatning. 

Kjempeblekkspruten (Architeuthis dux) er en tiarmet blekksprut. Som andre tiarmete blekkspruter har den åtte korte og to lange armer. De lange armene brukes til å fange mat. Blekksprut er rovdyr. De bruker armene til å fange fisk, krepsdyr og andre blekksprut. Den øvrige biologien til kjempeblekkspruten er i stor grad ukjent. Den har en vid geografisk utbredelse og er funnet i dype havområder i store deler av verden.

Hvor store kjempeblekksprutene kan bli vet man ikke. Trolig kan den bli 20 meter lang, hvorav kroppen utgjør 5-6 meter. Bilder av de individene som er funnet i Trondheimsfjorden forteller en del om størrelsen.

Det er mange myter knyttet til store blekkspruter. Man har mistanke om at det er observasjoner av kjempeblekksprut som er opphavet til mange sagn om sjøormer og andre store og mystiske monstre i havet. 

 

 Professorene Erling Sivertsen og Svein Haftorn gjør målinger av en kjempeblekksprut som drev i land ved Ranheim 2. oktober 1954. Total lengde på dette individet er 9,2 meter.

I 1896 ble det funnet to kjempeblekkspruter ved Hemne. Det er de største individene som er funnet i Norge, med en totallengde på 10-12 m.

25 mar 2015

Mer om Blekkspruter

Mer om Blekkspruter

 

  • Blekksprut (Cephalopoda) tilhører dyregruppen bløtdyr (Mollusca)
  • Det finnes omtrent 800 arter i alle verdens hav
  • Blekksprut kan bli fra et par cm store og opp til 20 m lange
  • I Norge har vi omtrent 15 arter
  • Noen arter blekksprut fiskes og brukes som mat, som akkar og "calamari"

Ressurser:

Kontakt forfatteren:

Marinbiolog Torkild Bakken