Kalkalgesamlingen

Kalkalgesamlingen

Kalkalgen Lithothamnion fornicatum. Arten er beskrevet av Foslie. Foto: Kristian Hassel, NTNU Vitenskapsmuseet.Denne historiske samlingen består av 3 880 objekter av koralline rødalger. Den ble bygd opp gjennom aktiviteten til Mikael Heggelund Foslie, som var tilsatt som konservator ved Vitenskapsmuseet fra 1892 til sin død i 1909.

Hans forskning og innsamling i inn- og utland og utveksling av materiale med fagkolleger verden rundt, førte til en unik samling av kalkalger som fremdeles har stor internasjonal vitenskapelig betydning, ikke minst gjennom at samlingen inneholder nærmere 541 originalinnsamlinger (typer) for nybeskrevne taksoner (arter og varianter av disse).

Samlingen er dataregistrert og tilgjengelig som publisert katalog.

Ansvarlig konservator/kontaktperson: Førsteamanuensis Kristian Hassel