Placeholder

Humlebuzz Humle som flyr


 

 

- En buss full av kunnskap om blomster og bier:
Lær hvordan pollinerende insekter lager sjokolade, kaffe, frukt og bær!


Hva er Artsobservasjoner

Oppgave 4. Hva er Artsobservasjoner?

Fra forsiden på nettstedet Artsobservasjoner.

I Trondheim finnes det en viktig institusjon som heter Artsdatabanken. Den har ansvar for å fortelle oss hvilke dyre- og plantearter som finnes i Norge, hvor de finnes, når de finnes og hvor sjeldne de er.

Alle som observerer dyr og planter i Norge, kan registrere sine funn på Artsdatabankens nettsted Artsobservasjoner. Denne oppgaven har som mål å introdusere elevene til at denne tjenesten finnes, og til lett søk etter opplysninger.

Slik gjør vi det:

Gå til nettstedet Artsobservasjoner her: https://www.artsobservasjoner.no/
Åpningssiden viser et sammendrag av dagens observasjoner i hele landet.

Oppgave:

Fuglearten vipe er blitt stadig sjeldnere i Norge. Nå skal vi finne ut når på året vipa blir observert og rapportert i Norge. Vi klikker på fanen "Søk funn" øverst på siden. Snart kommer det opp et skjema. Vi skal bare fylle ut noen få opplysninger.
I søkefeltet for "Art" skriver vi vipe, og klikker på navnet vipe når det kommer opp rett under linja. Da har vi valgt arten vipe.
I del-skjemaet for "Periode" klikker vi bare på "2000-2019".
Under skjemaet, helt nederst på siden, finnes det en meny som heter "Presentere funn". Vi klikker på den og velger "Histogram".
Nå kommer det opp et diagram som viser når på året folk i Norge rapporterer inn vipe. Veldig mange ser etter vipa som et vårtegn, derfor er det flest om våren.

I stedet for å velge "Histogram" kan du gjøre søket på nytt og velge alternativet "Galleri". Da kommer alle bildene av vipe opp.

Sånn kan vi drive på, helt til vi blir lei.
Hvis vi senere ønsker å rapportere observasjoner, går vi til forsiden (klikk "Hjem") og videre til "Lag konto". Men det krever både erfaring og litt tålmodighet.

Nå vet vi at Artsobservasjoner finnes.

22 mai 2019