Humlebuzz Humle som flyr


 

Humlebuzz er et rullende kunnskapsprosjekt fra NTNU Vitenskapsmuseet og Miljødirektoratet,. Vi besøker barneskoler, foreninger, gårdsbruk og slåttelag, biblioteker og organisasjoner. Humlebuzz er et undervisningstilbud med levende humler. Vi bruker nærmiljøenes ressurser som verneområder, truede naturtyper og rødlistede arter, og bygger kunnskap om sammenhengen mellom naturmangfold, insekter og matproduksjon.

Humlebuzz har nå vært på landeveien i to sesonger og undervist i alt 1800 elever i 92 skoleklasser ved 46 skoler i 4 fylker. Tilbakemeldingene fra lærere og rektorer er svært gode. Fra april til september i 2018 er det full rulle med Humlebuzz.

Humlebuzz på besøk ved Hunn skole i Namsos 4. mai 2017. Foto: Tor Bollingmo.Opplevelser og levende natur

Skolebarn og deltagere får oppgaver som de kan løse både i forkant, under Humlebuzz-besøket og i etterkant. For skolebarn legges undervisningen opp i samsvar med klassetrinnets læringsmål i naturfag. Opplevelsen av levende dyr og planter er et helt vesentlig element i Humlebuzz-besøket.

Forarbeid

Under "Buzzrute" i høyrespalten finner du program for hvert enkelt skolebesøk. Der finner du også lenker til oppgaver og stoff som elevene kan arbeide med før Humlebuzz kommer på besøk.

Ta kontakt likevel

Humlebuzz har mye større etterspørsel enn det er mulig å innfri. Derfor er det ikke mulig å ta imot flere påmeldinger for 2018. Ta likevel kontakt i god tid hvis du ønsker å planlegge et senere besøk.

Besøket tar 3-4 timer

Et besøk fra Humlebuzz går over 3-4 timer og omfatter både en teoretisk del, en praktisk del med levende dyr og en ekskursjonsdel der deltakerne samler og studerer sitt eget materiale sammen med eksperter.

Ring og spør

Hvis du har faglige spørsmål om prosjektet, insekter eller blomster, ringer du til Tor. Hvis du har spørsmål angående påmelding eller organisering av Humlebuzz-besøket, ringer du til Gunnar. Når vi er i gang med selve skolebesøkene, vil Tor være opptatt i skoletiden, men ringer tilbake etterpå. Se kontaktsiden for mere informasjon.