Placeholder

Illustrasjon av humle som flyr.

Humlebuzz. Illustrasjon med tekst.
 

 

- En buss full av kunnskap om blomster og bier:
Lær hvordan pollinerende insekter lager sjokolade, kaffe, frukt og bær!


Humlebuzz

 

På grunn av situasjonen med Covid 19-smitte, har Humlebuzz måttet redusere omfanget av skolebesøk. Prosjektet har delvis måttet finne nye måter å jobbe på. Vi kommer likevel til å gjennomføre besøk av seks skoler under Forskningsdagene i september. Besøk av ytterligere skoler blir tatt opp til vurdering igjen når helsemyndighetene letter på kravene. Vi har en lang liste med skoler som ønsker besøk av Humlebuzz og vi må bare beklage at dette inntil videre ikke lar seg gjennomføre. Hvis situasjonen vedvarer vil vi komme tilbake med et opplegg som er tilpasset mindre grupper (kohorter).

Humlebuzz er løftet til et nasjonalt prosjekt der vi både besøker skoler flere steder i landet og gjennomfører kurs for studenter som skal bli naturfaglærere. Vi vil dessuten tilby et kurs i arealskjøtsel og artsmangfold for ansatte i kommunene, fylkene, landbruket og hagesektoren. Mulighet for påmelding til disse kursene vil bli annonsert utover høsten. Følg med på disse sidene.

Hva er Humlebuzz?

Humlebuzz er et rullende kunnskapsprosjekt fra NTNU Vitenskapsmuseet og Miljødirektoratet. Vi besøker barneskoler, foreninger, organisasjoner, bibliotek, gårdsbruk, hagelag og slåttelag. I tillegg vil vi nå satse på kommunene. Humlebuzz er et undervisningstilbud innen pollineringsbiologi og artsmangfold, der vi noen ganger bruker levende humlebol som studieobjekter. Vi bruker også nærmiljøenes ressurser som biologisk rike områder, verneområder, truede naturtyper og rødlistede arter, og bygger kunnskap om sammenhengen mellom lokalt naturmangfold og produksjonen av mat.

Humlebuzz har vært på landevegen i fire sesonger (2016-2019) og gjennomført heldags naturfagundervisning for i alt 3196 skolebarn (samt 313 lærere og assistenter) i 170 store og små skoleklasser ved 91 skoler. Sesongen 2020 er foreløpig noe redusert.

I tillegg er det gjennomført 42 dager med kurs og arrangementer for minst 7275 deltakere og besøkende. Totalt har Humlebuzz gitt undervisning og presentasjoner om pollineringsbiologi, insekter og pollinatorenes viktighet til minst 10 800 personer, - kanskje nærmere 15 000, fordi effekten av større utstillinger og messer er vanskelig å måle. I tillegg kommer mediedekningen. Prosjektet har hatt god mediedekning og fått formidlet innhold om pollinering og insektenes situasjon gjennom både riksdekkende media (NRK1 og TV2) og regionalt (aviser og lokal radio).

Humlebuzz på besøk ved Hunn skole i Namsos 4. mai 2017. Foto: Tor Bollingmo.Oppgaver og læringsmål

Skolebarn og deltagere får oppgaver som de kan løse både i forkant, under Humlebuzz-besøket og i etterkant. For skolebarn legges undervisningen opp i samsvar med klassetrinnets læringsmål i naturfag. Opplevelsen av levende dyr og planter er et helt vesentlig element i Humlebuzz-besøket.

Forarbeid og årets buzzruter

 I menyen kan du finne lenker til oppgaver og stoff som elevene kan arbeide med før Humlebuzz kommer på besøk. Under "Buzzrute" i menyen vil du etter hvert finne prosjektets reiserute og program for 2020.

Ring og spør

Hvis du har faglige spørsmål om prosjektet, insekter eller blomster, ringer du til Tor Bollingmo. 
Hvis du har spørsmål angående påmelding eller organisering av Humlebuzz-besøket, ringer du til Solbjørg Pedersen. Se kontaktsiden for mer informasjon.

 

Illustrasjon av humle som spiser på blomst.