Humlebuzz Humle som flyr


Tar i bruk nærmiljøets ressurser

 

Humlebuzz er et rullende kunnskapsprosjekt som besøker barneskoler, foreninger, gårdsbruk og slåttelag, biblioteker og organisasjoner. Humlebuzz tar i bruk nærmiljøenes ressurser innen verneområder, truede naturtyper og rødlistede arter, og bygger kunnskap om sammenhengen mellom naturmangfold, matproduksjon, trivsel og velstand.

Humlebuzz gir mulighet for nærstudier av levende humler. Foto: Tor Bollingmo.Opplevelser og levende natur

Skolebarn og deltagere får oppgaver som de kan løse både i forkant, under Humlebuzz-besøket og i etterkant. For skolebarn legges undervisningen opp i samsvar med klassetrinnets læringsmål i naturfag. Opplevelsen av levende dyr og planter er et helt vesentlig element i Humlebuzz-besøket.

Forarbeid

Under "Buzzrute" i høyrespalten finner du program for hvert enkelt skolebesøk. Der finner du også lenker til oppgaver og stoff som elevene kan arbeide med før Humlebuzz kommer på besøk.

Ta kontakt likevel

Humlebuzz har mye større etterspørsel enn det er mulig å innfri. Derfor er det ikke mulig å ta imot flere påmeldinger for 2017. Ta likevel kontakt i god tid hvis du ønsker å planlegge et senere besøk.

Besøket tar 3-4 timer

Et besøk fra Humlebuzz går over 3-4 timer og omfatter både en teoretisk del, en praktisk del med levende dyr og en ekskursjonsdel der deltakerne samler og studerer sitt eget materiale sammen med eksperter.

Foto: Tor Bollingmo