Humlebuzz topp

Humlebuzz Humle som flyr


Humlebuzz i 2017

 

Humlebuzz vil ikke gjennomføre skolebesøk i april, mai og juni 2019. Prosjektet blir i denne perioden løftet til et nasjonalt prosjekt med prioritet på opplæring i "Humlebuzz-metoden" i Bergen, Stavanger, Tromsø og Oslo.

Skoler som er blitt forespeilet besøk i vårsemesteret 2019 vil bli kontaktet med tanke på flytting av besøket til høsten.

 

Humlebuzz er et rullende kunnskapsprosjekt fra NTNU Vitenskapsmuseet og Miljødirektoratet. Vi besøker barneskoler, foreninger, organisasjoner, biblioteker, gårdsbruk, hage- og slåttelag. Humlebuzz er et undervisningstilbud der vi blant annet bruker levende humler i observasjonskasser. Vi bruker også nærnaturen og nærmiljøenes ressurser som verneområder, truede naturtyper og rødlistede arter, og bygger kunnskap om sammenhengen mellom naturmangfold, insekter og matproduksjon.


Humlebuzz har vært på landeveien i tre sesonger (2016-2018) og gjennomført heldags naturfagundervisning for i alt 3000 elever i mer enn 150 skoleklasser ved 75 skoler. I tillegg er det gjennomført en lang rekke kurs og arrangementer. Totalt har Humlebuzz gitt undervisning og presentasjoner om pollineringsbiologi, insekter og pollinatorenes viktighet til nærmere 10 000 personer.

Humlebuzz på besøk ved Hunn skole i Namsos 4. mai 2017. Foto: Tor Bollingmo.Oppgaver og læringsmål

Skolebarn og deltagere får oppgaver som de kan løse både i forkant, under Humlebuzz-besøket og i etterkant. For skolebarn legges undervisningen opp i samsvar med klassetrinnets læringsmål i naturfag. Opplevelsen av levende dyr og planter er et helt vesentlig element i Humlebuzz-besøket.

Forarbeid

Under "Buzzrute" i menyen til høyre finner du program for sesongens skolebesøk. I menyen finner du også lenker til oppgaver og stoff som elevene kan arbeide med før Humlebuzz kommer på besøk.


Ring og spør

Hvis du har faglige spørsmål om prosjektet, insekter eller blomster, ringer du til Tor. 
Hvis du har spørsmål angående påmelding eller organisering av Humlebuzz-besøket, ringer du til Solbjørg. 
Se kontaktsiden for mer informasjon.