Det store gjennombruddet

13.03.09

Det store gjennombruddet

Foto, Konservator Anders Nummedal på sitt kontor, Pridlao nr. 3En søndagstur for hundre år siden forandret vårt syn på de eldste nordmenn totalt. Plutselig var vi tusenvis av år eldre.

På en søndagstur rundt Voldvatnet i Kristiansund 31. oktober 1909 fant Anders Nummedal to flintbiter. Han mente bitene kunne være bearbeidet av mennesker.

Nummedal hadde rett. Og ikke bare var flintbitene redskaper laget av mennesker - de var også laget lenge før arkeologene trodde det bodde mennesker i Norge. Tusenvis av år før, faktisk.

Skeptiske arkeologer
Mange av gjenstandene Anders Nummedal sendte inn til Vitenskapsmuseet ble tidsfestet til den eldste delen av steinalderen, altså 8000-10000 år før nåtid. Dette førte til at tidspunktet for den første bosetningen langs norskekysten måtte flyttes flere tusen år tilbake i tid. Den eldste delen av Norgeshistorien måtte skrives om.

Men mange arkeologer trodde ikke på at det hadde vært folk så langt nord som Kristiansund like tidlig som lenger sør på kontinentet. Det tok derfor tid før Nummedals tidfesting ble allment akseptert. I dag regnes funnet hans som det store gjennombruddet i utviklingen av norsk arkeologi og steinalderforskning.

Fosnakulturen
Nummedals funn ble først kjent under navnet Flintpladser. Senere ble betegnelsen Fosnakultur tatt i bruk. Det har vært vanlig å gi arkeologiske funntyper navn etter det første funnstedet, og Fosna er det gamle navnet på Kristiansund. Boplasser som inneholder disse redskapstypene blir også i dag kalt Fosnaboplasser.

 

30 jan 2017