• Sølvstuff fra Kongsberg gruver, Buskerud

 • Kvarts (Bergkrystall) fra Overhalla, Nord-Trøndelag

 • Turmalin fra Kragerø, Telemark

 • Stilbitt (Desmin) fra Giken i Sulitjelma, Nordland

 • Kalkspat fra Kongens gruve i Kongsberg, Buskerud

 • Epidot med Kalkspat fra Langsev gruve i Arendal, Aust-Agder

 • Olivin fra Almklovdalen i Vanylven, Møre og Romsdal. Her finnes i dag den største kjente forekomst av olivin i verden.

 • Zirkon fra Finnmark

 • Kalifeltspat fra Neskilen i Arendal, Aust-Agder

 • Azuritt fra Tsumeb gruve i Otavi, Namibia

 • Svovelkis fra Sulitjelma, Nordland

 • Malakitt, ukjent lokalitet

 • Kalkspat fra Cumberland, England

 • Flusspat fra Cumberland, England

 • Krokoitt fra Dundas gruve i Tasmania, Australia

 • Celestin med svovel og kalkspat fra Agrigento (Girgenti) på Sicilia, Italia.

 • Barytt (Ørkenrose) fra Kapprovinsen, Sør-Afrika.

 • Barytt fra Cumberland, England

 • Stibnitt (Antimonglans) fra Saijo på Shikoku, Japan

 • Blyglans og kobberkis på dolomitt fra Joplin i Missouri, USA

NTNU Vitenskapsmuseets geologiske samling inneholder mineraler, bergarter og fossiler. Samlingen hører til blant de eldste museumssamlinger i Norge, og allerede i den første katalogen fra 1779 over museets samlinger beskrives mer enn 30 mineraler og ca. 20 fossiler.

En stor andel av objektene i samlingen er kjøpt inn på midten av 1800-tallet. Bl.a. ble en god del objekter kjøpt inn fra Paul Christian Weibye (1819-1865). I dagens oversikter over den geologiske samlingen er mer enn 1000 objekter markert å komme fra Weibye.

Weibye var født i Trondheim, men flyttet med foreldrene til Kragerø. Weibye studerte mineralogi, og mottok et stipend for å undersøke geologien i området mellom Larvik og Arendal. Dette arbeidet resulterte i flere publikasjoner. Weibye fullførte aldri sine studier i mineralogi. Han ble etter hvert ansatt som toller, men fortsatte samtidig med innsamling og salg av mineraler.

Den geologiske samlingen omfatter per i dag ca. 9 000 objekter. Av dette er ca. 6000 mineraler, ca. 2000 bergarter og malmer og ca. 1000 fossiler. Samlingen er ikke spesielt stor i antall, men er viktig i nasjonal sammenheng basert på dens historisk-geologiske verdi. Den inneholder bl.a. flere objekter med sølv fra Kongsberg samt originalkorrespondanse fra Kongsberg gruver fra 1760.

Samlingen er per i dag ikke utstilt.

Tekst: Karstein Hårsaker
Alle foto: Åge Hojem