Fra Kautokeino til Kalvskinnet

TRÅANTE 2017:

Fra Kautokeino til Kalvskinnet

– Et kammerspill om en samisk kvinneskjebne på Trondhjems Tugthus.

 
Elen Aslakdatter Skum er bare 18 år gammel når hun gifter seg med sin Mathis Hætta i Kautokeino kirke. Noen år senere har hun født 5 barn, begravet 4 av dem, samtidig som Mathis deler skjebne med mange andre samer og alkoholiseres mer og mer i den velstående handelsmannens krambu. 

Sommeren 1851 – året før det store Kautokeino-opprøret finner sted har han og flere andre i Kautokeino menighet imidlertid klart å frigjøre seg fra spritens åk, takket være forkynnelsen til den karismatiske svenske presten Lars Levi Laestadius. 

Sammen med flere andre unge samer utgjør Elen og Mathis en gruppe som kalles "De Vakte". Ikke alle i gruppen kunne lese, men Elen er en av dem. Sammen med blant annet sin svoger Aslak Hætta leder hun an i gruppens bibelstudier og protester mot de svensk-norske myndigheters undertrykking av samene. I juli dette året agerer de i Skjervøy kirke, og staten gjennomfører et rettsoppgjør etter aksjonen som ruinerer Elen og Mathis og idømmer dem begge fengselsstraff.

Elen innfinner seg ikke til soning, og blir etterlyst. Hun jages av politisoldater rundt på vidda, men beskyttes av sine trosfeller, og et martyrium vokser fram rundt henne og hennes siste gjenlevende barn, lille Aslak. Hun får tilnavnet Jomfru Marja, og de bibelske parallellene til hennes flukt er mange.

Høsten 1852 blir presset for stort for gruppen av "De Vakte", som har levd med politiet i hælene i nesten et år. Den 8. november drar de til Kautokeino for å gjennomføre en aksjon – et endelig oppgjør med maktpersonenes undertrykking. Dette blir et blodig gisseldrama som fortsatt den dag i dag skaper sterke følelser. Tre dømmes til døden. Elens svoger Aslak blir halshugget sammen med Mons Somby, mens Elen’s dødsstraff omgjøres til livslangt straffarbeid.

Sammen med en gruppe ande kvinner sendes Elen til Trondhjems Tugthus med livstidsdom. 

Sjelesørger for straffangene er Hospitalspresten Frederik Storm. Han blir dypt fasinert av den sterke unge Elen, og deres møter danner utgangspunktet for vårt kammerspill. Elen er iflg protokoller og notater sterkt deprimert og avvisende mot Frederik, men etterhvert skriver han om god kontakt dem i mellom. Han må søke i alt 3 ganger om benådning for henne før hun 13 år senere kan reise hjem, som den siste av alle medvirkende i Kautokeino-opprøret.

Møtene mellom disse to fant sted i Tugthusets kirkerom, i dag Lagmannsrettssalen på Kalvskinnet.

Hva skjedde under deres samtaler som fikk henne til å ønske seg hjem igjen? Var det tankene på de 4 barnegravene på Kautokeino kirkegård, og den ene sønnen som ventet på henne der oppe?

Dette får vi aldri vite, men med fantasien, fantasien, musikken og teaterets virkemidler er vårt mål at forestillingen levendegjør et indre drama som balanserer mellom liv og død.

Hovedrolle Elen Aslakdatter Skum: Anna Sundström Otervik . Foto: Ricardo Foto.Hovedrolle Frederik Storm, sogneprest: Per VolestadKomponist: Terje BjørklundManus: Marit Eline Selfjord

09 des 2016

Guovdageaidnun luvhtie Kalvskinnen gåajkoe Språkversjon

Tråante logo

Tråante 2017

Spilleplan

Spilleplan

Kammerspillet ble spilt 5. - 8. februar 2017. Alle forestillingene var utsolgt.

Forestillingsinformasjon:

Forestillingsinformasjon:


Forestillingens lengde : Ca 75 minutter, inkl. introduksjon.

Musikk : Terje Bjørklund
Musikalsk konsulent : Frode Fjellheim

Tekst og regi : Marit Selfjord

I rollene :
Elen : Anna Sundström Otervik
Frederik : Per Vollestad

Musikere : Trio Luna - Trondheim Symfoniorkester
Fløyte : Annika Nordström
Bratsj : Jan Petter Hilstad
Harpe : Ruth Potter

Lyd : Harald Soltvedt

Scenografi og kostyme : Toril Skipnes
Samisk kostyme : Eiva Marita Sara

Lys : Sune Schjelderup

Samisk fagkonsulent: Kristin Sara
Tegnspråkstolking av introduksjon: Kristin Sara

Prosjekteier : NTNU Vitenskapsmuseet, Utstillings og publikumsseksjonen v/Formidlingssjef Randi Wenche Haugen 

Visningssted:

Den gamle lagrettsbygningen i Trondheim (2010). Knut A. Rosvold. fri

Samarbeidspartnere

Trondheim Symfoniorkester
Justismuseet
Samisk Rom

Bidragsytere til prosjektet

Sametinget
Norsk Kulturråd
Norsk Komponistforening
Fond for utøvende kunstnere
Trondheim Kommune
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Nord-Trøndelag Fylkeskommune