NTNU Vitenskapsmuseet - deling av foto og data

NTNU Vitenskapsmuseet - deling av foto og data

NTNU Vitenskapsmuseet har som strategi å være et ledende nasjonalt miljø for kunnskapsdeling og forskningskommunikasjon og godt synlig i samfunnsdebatten. Aktiv deltakelse med vår kunnskap, våre data og våre foto i den digitale kunnskapsallmenningen er en forutsetning for å oppnå dette målet.

Foto av gjenstandsmateriale og foto av virksomheten ved museet er dokumentasjonsfoto.

NTNU Vitenskapsmuseet mener at tilgjengeliggjøring av informasjon, herunder data og foto, vil gi en kunnskapsgenererende effekt for forskningen i seg selv. NTNU Vitenskapsmuseet skal gjøre foto tilgjengelig i så god kvalitet som mulig for så mange som mulig. Vi ser på dette som data som det offentlige har betalt for, og som det er en del av universitetet og museets ansvar å gjøre tilgjengelig for både forskning og publikum.

Vi mener derfor at å dele bilder uten restriksjoner på sluttbruk utover at opphav krediteres er den eneste måten å få aktivisert fotoene i forskning på. Det er også en forutsetning for at vi kan delta i og utvikle digitale formidlingsløsninger der foto er med.

For bruk også internasjonalt, vil NTNU Vitenskapsmuseet frigi våre foto og data under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) (oppdatert fra 3.0 den 23. november 2015).

NTNU Vitenskapsmuseet svar i forbindelse med Musit-utredning februar 2013.

Utfyllende informasjon:

Restriksjoner på at andre ikke kan bearbeide eller sette foto i andre kontekster virker hemmende. 

NTNU Vitenskapsmuseet oppfatter at en eventuell risiko ved å åpne for fotobearbeiding av andre ikke er en vitenskapelig risiko, men heller en risiko for at det fotografifaglige eller kreative aspektet endres. Vi synes potensialet for økt vitenskapelig produksjon og synlighet må veie tyngre.

NTNU Vitenskapsmuseet ser en parallell med at også annen type forskningsdata må kunne sammenstilles og bearbeides i presentasjonen av andre, for å inngå i forskning.

Lisenser NTNU Vitenskapsmuseet skal bruke:

Til bruk i Norge, vil NTNU Vitenskapsmuseet frigi våre foto og data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

For bruk også internasjonalt, vil NTNU Vitenskapsmuseet frigi våre foto og data under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

25 feb 2019