Bestilling av fotografier

Bestilling av fotografier

Vitenskapsmuseets fotosamling

Fotosamlingen til Vitenskapsmuseet inneholder foto av funn og fornminner fra museumsdistriktet, som dekker Trøndelag, Nordmøre, Romsdal og Helgeland.

Gjenstandsfotografiene representerer hovedsakelig arkeologiske funn, men også kirkeinventar, mynter og medaljer, samiske og etterreformatoriske gjenstander samt etnografika. Fotografier av fornminnene fra det midt-norske landskap byr bl.a. på gravhauger, bergkunst, bautasteiner, bygdeborger, kultsteder, kirker, klostre m.m. I tillegg til dette finns en større samling av fotografier tatt som dokumentasjon av arkeologiske utgravninger.

Samlingen omfatter totalt ca. 160.000 fotografier. Bare en mindre del finns i digital form og disse kan ses i Universitetsmuseenes fotoportal.


Bestilling av fotografier

Fotografier fra fotosamlingen kan bestilles fra NTNU Vitenskapsmuseet. I forbindelse med bestillingen inngås en kontrakt, som regulerer bruken av fotografiene.

Fotobestilling sendes:

arkiv@vm.ntnu.no

eller

NTNU Vitenskapsmuseet
Institutt for arkeologi og kulturhistorie
7491 Trondheim