Flateavdekking

Flateavdekking

Gjennom yngre steinalder, bronsealder og jernalder var husene stolpebygget, det vil si at man gravede stolper ned i jorda som fundament for bygningene. Med metoden flateavdekking kan man avdekke sporene etter stolperester og i tillegg spor etter kokegroper, ildsteder og annen aktivitet.

Disse framtrer som mørke avtegninger i undergrunnen. Stolpehullene, kokegropene m.m. danner mønstre som vi kan identifisere som rester etter hus og andre spor knyttet til bosetning.  

Nesten alle husene som ble bygget i bronsealder og jernalder var konstruert som såkalt treskipete langhus, dvs. med to parallelle stolperekker som delte huset inn i et midtfelt og to sidefelt. Ved Dolmsundet på Hitra står en kopi av et treskipet hus som NTNU Vitenskapsmuseet har bidratt med å få bygget. 

 

28 jan 2017

Bilde flateavdekking

På Forsetmoen, Singsås, ble det funnet et unikt smieanlegg. Foto: Ruth Iren Øien, NTNU Vitenskapsmuseet.